G.Rakowski, Z.Kacprzyk - MES wyd. I G.Rakowski, Z.Kacprzyk - MES wyd. I poprawione G.Rakowski, Z.Kacprzyk - MES wyd. II G.Rakowski, Z.Kacprzyk - MES wyd. III

wydanie_I wydanie_I_poprawione wydanie_II wydanie_III


Gustaw Rakowski, Zbigniew Kacprzyk,
Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Wydanie III - przedmowa, spis treści i bibliografia

  • Spis treści
  • Przedmowa do wydania II
  • Przedmowa do wydania I


  • Dodatki z pierwszego poprawionego i drugiego wydania usnięte w wydaniu trzecim:
  • D1. Wprowadzenie do systemu ABAQUS

  • Dodatki z pierwszego wydania usnięte w wydaniu drugim:
  • D1. Algebra macierzy
  • D4. Syntetyczny opis systemów FEAS i FEAS/KAM
  • D5. Podprogramy rozwiązywania układu równań