Polski English
A A A

badania

Moje zainteresowania naukowe przez pierwszych dziesięć lat koncentrowały się na metodzie czasoprzestrzennych elementów skończonych i analizie zagadnień dynamicznych w obszarach nieograniczonych co doprowadziło w 1988 do obrony rozprawy doktorskiej. Prace w tej dziedzinie kontynuowałem do 1995 roku by od tego czasu oddać się bez reszty zagadnieniom podejścia obiektowego w tworzeniu oprogramowania inżynierskiego i multimedialnym obiektom wiedzy, co doprowadziło w 2007 roku do kolokwium habilitacyjnego. Moje obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zastosowaniu multimediów w edukacji.