Polski English
A A A

referaty

2007

 • Gajewski R.R., , Węglarz A., Żmijewski K.H.,, Poly-Optimal Method of Designing Environmentally Friendly Buildings, Portugal SB07, Sustainable Construction, Materials and Practices, Challenge of the Industry for the New Millenium, wydawca IOS Press BV, 2007 (published by the IOS Press under the imprint of Delft University Press), 488-493, 2007.
 • Gajewski R.R., E-learning jako narzędzie samokształcenia potencjalnych telepracowników w ramach projektu ElaStan, Teoretyczno-metodyczne podstawy e-learningu w edukacji ustawicznej, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 219-228, 2007.
 • Gajewski R.R., Edukacja 2020, IV Sympozjum Kształcenie na Odległość - Metody i Narzędzia, 43-48, 2007.

2006

 • Gajewski R.R., Wykłady online, e-Learning w kształceniu akademickim, Materiały z II ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 17 listopada 2005, AGH, Warszawa, 73-84,
 • Gajewski R.R., Simulations and Animations for CAD/CAE Software, Proceedings of 10th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design, May 3-5 2006, Nanjing, China. 1154-1157, 2006.
 • Gajewski R.R., Home-Made Streaming: Should it be Extremely Expensive?, eSTREAM Open European Conference on Streaming Technology in Education in Europe, Patras, 14-16 June 2006.
 • Gajewski R.R., Animations and Simulations of Engineering Software: Towards Intelligent Tutoring Systems,13th EG-ICE Workshop: Intelligent Computing In Engineering And Architecture, 25-30 June 2006 Monte Verità, Ascona, Switzerland.
 • Gajewski R.R., Technologie zdalnego nauczania, II Międzynarodowa Konferencja Akademia online, wrzesień 2006.
 • Gajewski R.R., Nowe technologie teleinformatyczne w edukacji politechnicznej, Jubileusz 70-lecia Profesorów Andrzeja Gomulińskiego, Marka Witkowskiego, Wojciecha Żółtowskiego, Warszawa, 18 października 2006, 39-48, 2006.
 • Gajewski R.R., Projekt ElaStan: e samokształcenie potencjalnych telepracowników, III ogólnopolska konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Kraków, Listopad 2006.

2005

 • Gajewski R.R., Czy i jak uczyć oprogramowania   narzędzia tworzenia animacji do symulacji oprogramowania i szkoleń, Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Katowice, 18 listopada 2004, ss. 191-203, Warszawa, 2005. PDF
 • Gajewski R.R., e-Learning in Polish universities of technology: challenges, problems and own experiences, 8th IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE 2005, 4-7 July 2005, Cape Town.
 • Gajewski R.R., e-Learning in Polish universities: between mission and commerce, IFIP I3E-2005, 26-28 October 2005, Poznań.
 • Gajewski R.R., Miejsce technologii informacyjnych i informatyki w kształceniu na kierunku budownictwo: w kierunku computer aided engineering, II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Kształcenie na Kierunku Budownictwo, Kielce-Cedzyna, 19-21 października 2005.
 • Gajewski R.R., Realizacja i rozliczanie godzin dydaktycznych w kształceniu na odległość, Nowe prawo - szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego, Materiały z ogólopolskiego seminarium, 22 września 2005, AGH, Warszawa, 24-31.
 • Gajewski R.R., Morozowski M., Multimedialny podręcznik programu InRoads, III Sympozjum Kształcenie na Odległość - Metody i Narzędzia, 17-18 października 2005, Gdynia.
 • Gajewski R.R., Narzędzia do I-edukacji „dla każdego”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa e-Learning: Wyzwanie dla Nowoczesnej Edukacji, 16-17 maja 2005, CD-ROM.
 • Gajewski R.R., Przykłady zastosowań multimediów w przedmiotach technologia informacyjna oraz algorytmika i programowanie, V Konferencja Politechniki Warszawskiej Uniwersytet Wirtualny: VU'2005, 2-4 czerwca 2005, Warszawa, CD-ROM.
 • Gajewski R.R., Wykorzystanie narzędzi autorskich do tworzenia szkoleń w I edukacji, Akademia On-Line, PUW, Bronisławów koło Łodzi, 13-15 maja 2004, Akademia on-line, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2005, ss. 243-248, 2005.
 • Grabowska A., Gajewski R.R., Narzędzia kształcenia na odległość i ich wykorzystanie na Wydziałach Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej, Akademia On-Line, Polski Uniwersytet Wirtualny, Bronisławów koło Łodzi, 13 15 maja 2004, Akademia on-line, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2005, ss. 263-270, 2005.
 • Krakowiak K.J., Lourenco P.B., Gajewski R.R., Structural behavior and limit analysis of historical masonry structures: case studies of two main Portuguese monuments, 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM-2005, 21-24 June 2005, Częstochowa, pp. 77-78, 2005.

2004

 • Gajewski R.R., Krakowiak K., Lourenco P., Numerical simulation of the nave vault of the Hieronymites monastery church in Lisbon, International Workshop on Simulations in Urban Engineering, 20-22 September 2004, Gdańsk, Poland, pp. 117-120, 2004.
 • Gajewski R.R., Miejsce technologii informacyjnej i informatyki w kształceniu inżynierów na kierunkach nieinformatycznych, 13-14 października 2004, Bydgoszcz, CD-ROM.
 • Gajewski R.R., Nieodpłatne oprogramowanie dla I-edukacji: stan obecny, próba podsumowania, Gdynia, 18-19 października 2004.
 • Gajewski R.R., O stosowaniu Web-Castingu i streamingu w nauczaniu przedmiotów politechnicznych, IV Konferencja Wirtualny Uniwersytet, Warszawa, 4-5 czerwca 2004, CD-ROM.
 • Gajewski R.R., Wykorzystanie narzędzi do authoringu i streamingu w I-edukacji na uczelniach technicznych, IV Krajowa Konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne MISSI 2004, 16-17 września 2004, Szklarska Poręba, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, ss. 417-424, 2004.
 • Gajewski R.R., Wyzwania i pułapki edukacji informatycznej: pytania akademickie, XX Konferencja Informatyka w Szkole, Wrocław, 6-9 września 2004, ss. 115-119, 2004.
 • Krakowiak K., Gajewski R.R., Lourenco P., Współczesne metody oceny stanu bezpieczeństwa konstrukcji zabytkowych, Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transactions, pp. 247-256, 2004.
 • Krakowiak K.J., Gajewski R.R., Lourenco P., Analiza stanu bezpieczeństwa sklepienia zabytkowego kościoła hieronimitów w Lizbonie, XIII Slovak-Polish-Russian Seminar „Theoretical Foundations of Civil Engineering”, 24-26 June 2004, Zilina, Slovakia, pp. 177-184, 2004.

2003

 • Gajewski R.R., Kierunek Learning Objects: w poszukiwaniu profesjonalnej i nieodpłatnej platformy edukacyjnej, III Konferencja i Warsztaty PW: Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia i praktyka, Warszawa, 5-7 czerwca 2003, publikacja na CD.
 • Gajewski R.R., Mechanika i informatyka: Wielka miłość, czy małżeństwo z rozsądku, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Kształcenie na Kierunku Budownictwo, ss. 91-97, Kielce-Cedzyna, 22-24 października 2003.
 • Gajewski R.R., Niegowski J., Pierwsze doświadczenia z wprowadzania systemu MOODLE do Edukacji na Odległość na kierunku budownictwo, SYMPOZJUM: Narzędzia Wspomagające Nauczanie na Odległość, Akademia Morska w Gdyni, 27-28 listopada 2003, publikacja na CD.
 • Gajewski R.R., O możliwości wykorzystania amerykańskich doświadczeń w dziedzinie e-learningu, e-Learning w Szkolnictwie Wyższym: Fakty i Prognozy, Konferencja Szkoleniowa, Bydgoszcz, 10-11 kwietnia 2003, publikacja na CD.
 • Gajewski R.R., Witkowski M., Mechanizmy i narzędzia wewnętrznego wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Kształcenie na Kierunku Budownictwo, ss. 91-97, Kielce-Cedzyna, 22-24 października 2003.

2002

 • Gajewski R.R., Challenges for Polish Universities in Continuing Education of Engineers and Managers, IV Konferencja Kształcenie Ustawiczne Inżynierów i Menedżerów Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Kształceniu Dorosłych, Kielce 27-29 października 2002.
 • Gajewski R.R., Computer Techniques in the Curriculum of Mechanics: Still Time for Changes!, 14th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, June 23-28, 2002, Blacksburg, VA.
 • Gajewski R.R., Restructuring Polish universities for XXI century, World Computer Congress 2002, TelE-Learning Stream, Montreal (August 25th to 29th).

2000

 • Gajewski R.R., Wirtualny uniwersytet: w kierunku społeczeństwa edukacyjnego, Gospodarka, Rynek, Edukacja, 3 listopada 2000, ss. 43-47.

1999

 • Gajewski R.R., Łompieś P., Mackie R. I., Object-oriented Programming and Finite Element Analysis: Expanding the code for Dynamic Problems, XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, pp. 307-308, 1999.
 • Gajewski R.R., Zintegrowane środowisko edukacyjne: przykładowy kurs języka HTML, XV Konferencja Informatyka w Szkole, 1999.

1998

 • Gajewski R.R., Techniki hypermedialne i nauczanie na odległość: Od wirtualnej szkoły do wirtualnego nauczyciela, XIV Konferencja Informatyka w Szkole, 1998.
 • Grabowska A., Suczyński M., Gajewski R.R., Internetowy Kurs Języka Turbo Pascal, XIV Konferencja Informatyka w Szkole, 1998.
 • Mackie R.I., Gajewski, R.R., Object-Oriented Programming and Finite Element Analysis: Achieving Control over the Calculation Process, Lecture Notes in Computer Sciences, 1543, S. Demeyer, J. Bosh (Eds.), European Congress on Object-Oriented Programming, Parallel Object Oriented Computing, Springer Verlag, pp. 456-457, 1998.

1997

 • Gajewski R.R, Grabowska A., AutoCAD and Pascal example courses in Distance Engineering Education mode delievery, 4th International Conference on Computer Aided Engineering Education, 1997.
 • Gajewski R.R., Network Learning and WWW: hardware, software and human barriers, 4th International Conference on Computer Aided Engineering Education, 1997.
 • Gajewski R.R., Dieterman H.A., Novel improvements of infinite elements for transient dynamic analysis, XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań, 1997.
 • Gajewski R.R., Uczenie programowania i diagnozowanie osiągnięć w sieciach LAN i WAN, XIII Konferencja Informatyka w Szkole, 1997.
 • Wang L., Baeck E., Gajewski R.R., Topping B.H.V., Efficiency issues of the object oriented finite element libraries, XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, 4, pp. 1371-1378, 1997.

1996

 • Butenweg C., Ebenau C., Gajewski R.R., Thierauf G., 1996, Object-oriented finite element computations: Requirements, model and implementation, Proceedings of the OONSCI’96 Conference, Starkville, Missisipi, March 27-29, 1996.
 • Gajewski R., Kowalczyk T., Object oriented graphic environment for structural analysis, The Fourth International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization WSCG'96, Plzen, pp. 91-92, 1996.
 • Gajewski R.R., Jemioło S., Kowalczyk T., Object-oriented Pro-FEM code: computations of anisotropic elastostatic problems, IV Polish-Ukrainian Scientific Seminar: Theoretical Foundations of Civil Engineering, Warsaw, July 1996.
 • Gajewski R.R., Łompieś P., Object oriented implementation of bandwidth, profile and wavefront reduction algorithms, The Third International Conference on Computational Structures Technology, 21-23 August 1996, In: Advances in Computational Structures Technology, ed. B.H.V. Topping, pp. 115-120, 1996.

1995

 • Dieterman, H.A., Gajewski, R.R., An improved viscous boundary in numerical modelling of wave propagation in unbounded domains, In: Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
 • Dzierżak M., Gajewski R.R., Zieliński S.A.S., Jankowska A., Witkowska Z. Computer aided multiply choice tests for computational and structural mechanics, In: Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
 • Gajewski R., Teaching of finite element programming: from procedural to object oriented approach, Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
 • Gajewski R.R., Witkowski M., The usage of hypertext techniques in teaching of the finite element method, In: Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
 • Gajewski R.R., Basic concepts of an object-oriented finite element programming, Proceedings of the Seminar Computers and Future of Structural Mechanics, Kraków 1995.
 • Gajewski R.R., Kowalczyk T., Zieliński S.A.S., Class hierarchy for the prototype object-oriented program, Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
 • Gajewski R.R., Local absorbing boundary conditions it the dynamic soil-structure interaction, In: IV Polish-Russian Seminar Theoretical Foundations of Civil Engineering, pp. 75-87, Moskwa, 1995.
 • Gajewski R.R., Zieliński S.A.S., Usage of LAN networks in computer aided multiply choice tests, In: I Polish Scientific Conference on Multimedia and Distance Education, Toruń, 1995.
 • Kowalczyk T., Gajewski R.R., An object-oriented graphic user interface for finite element applications, In: Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.

1994

 • Gajewski R., An object-oriented approach to finite element programming, Artificial Intelligence and Object Oriented Approaches for Structural Engineering, Editors: B.H.V. Topping, M. Papadrakakis, Proceedings of the Conference Computers Structures Technology '94, pp. 107-113, Civil-Comp Press, 1994.

1993

 • Gajewski R.R., Space-time finite element method in elastic unbounded domains, In: Proceedings of the Ukrainian-Polish Scientific Seminar: Theoretical foundations of Civil Engineering, pp. 111-118, Dniepropietrowsk, 1993.
 • Gajewski R.R., Space-time finite element methods: simplex and time-discontinuous Galerkin formulations, In: Proceedings of the Ukrainian-Polish Scientific Seminar: Theoretical foundations of Civil Engineering, pp. 119-124, Dniepropietrowsk, 1993.

1989

 • Gajewski R.R., Hermite approximation in elastic wave propagation problems, In: Proceedings of the IX-th Conference on Computer Methods in Structural Mechanics, pp. 235-242, Kraków-Rytro, 1989.
 • Gajewski R.R., Space-time absorbing elements in dynamic analysis of unbounded domains, In: Proceedings of the IX-th Conference on Computer Methods in Structural Mechanics, pp. 243-250, Kraków-Rytro, 1989.
 • Gajewski R.R., Witkowski, M., Numerical characteristics of space-time finite elements in wave propagation problems, In: Proceedings of the Annual Winter School of Soil Mechanics, pp. 161-174, Kraków, 1989.
 • Gajewski R.R., Żmijewski, K.H., A new spline-based algorithms for analysis of wave propagation problems in infinite elastic solids, In: Proceedings of the International Conference on Highrise Buildings, Nanjing, China, 1989.