Polski English
A A A

ocena

A. PRZEDMIOT

 1. Jak oceniasz zawartośc merytoryczna zajęć?

B. SPOSÓB PROWADZENIA

 1. Jak oceniasz atrakcyjność prowadzenia zajęć oraz umiejętnośc przekazania wiedzy przez prowadzącego?
 2. Jak oceniasz stosunek prowadzącego do studentów?
 3. Jak oceniasz formalne aspekty prowadzenia zajęć (jasnośc kryteriów oceniania, punktualnośc prowadzącego, dostępnośc literatury, dostępnośc niezbędnych urządzeń technicznych itp.)

C. STUDENT

 1. Jak oceniasz własne zaangażowanie w zajęcia (częstość uczęszczania, sumienność przyfotowywania sie do zajęć)?

SKALA OCEN

 • 5 - bardzo dobrze
 • 4 - dobrze
 • 3 - przeciętnie
 • 2 - źle
 • 1 - bardzo źle
 • 0 - nie mam zdania