Polski English
A A A

2013

Ankieta ( 2013 )

p. Dane personalne [P]

p1. Dane osobowe

Imię Ryszard Robet
Nazwisko Gajewski
Data urodzenia 1955-04-17
Płeć Mężczyzna

p2. Dane pracownicze

Tytuł (naukowy, zawodowy) / Stopień naukowy Dr hab. inż.
Stanowisko Adiunkt
Jednostka (stan na koniec roku) IIB: Zakład Budownictwa Ogólnego
Forma stosunku pracy Mianowanie
Data nawiązania stosunku pracy 1978-10-01
Data wygaśnięcia umowy 2025-04-17
Reprezentowana specjalność technologie informatyczne metody obliczeniowe

p3. Nagrody i odznaczenia

p3.1. Nagrody dydaktyczne

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi
Nagroda Indywidualna pierwszego stponia za dzialalność organizacyjną 2013-10-01 JM Rektor Politechniki Warszawskiej Nagroda za działalność organizacyjną

p4. Inne dane personalne

p4.1. Całkowita liczba wypromowanych dr, mgr, inz

PoziomLiczba
mgr inż. 3

d. Działalność dydaktyczna [D]

d1. Prowadzone zajęcia w zakończonym RA

d2. Materiały dydaktyczne w formie papierowej

d2.3. Preskrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych
R.Robert Gajewski Ćwiczenia z metod obliczeniowych w bugownictwie energooszcędnym Oficyna Wydawnicza PW - 2013 6

d3. Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej

d3.2. Slajdy ilustrujące wykłady

OpisLiczba slajdówAdres URL
Slajdy do wykładów z przedmiotu Information Technologies 1050 pele.il.pw.edu.pl

d3.3. Materiały multimedialne audio lub video

OpisLiczba minutAdres URL
Nagrania animacji oprogramowania dla potrzeb przedmiotu Information Technologies 540 pele.il.pw.edu.pl

d3.4. Testy samokontroli

OpisLiczba pytańAdres URL
Pytania do ćwiczeń z przedmiotu Information Technologies 100 pele.il.pw.edu.pl
Pytania do wykładów z przedmiotu Information Technologies 1980 pele.il.pw.edu.pl

d4. Inna działalność dydaktyczna

n. Działalność naukowa [N]

n1. Stopień lub tytuł

n2. Publikacje naukowe

n2.5. [OPI.3.1.e] Publikacje w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiKonferencjaRokStrony
R. Robert Gajewski Towards a new look at streaming media 10 th IFIP World Conference on Computers in Education, Learning while we are connected, Volume 2: practice papers 2013 98-103
R. Robert Gajewski, Lech Własak, Marcin Jaczewski IS (ICT) and CS in Civil Engineering Curricula: Case Study FEDCSIS 2013, Information Systems Education & Curricula Workshop 2013 717-720

n3. Monografie i podręczniki akademickie

n3.4. [OPI.3.2.d] Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiTytuł rozdziałuRok wydaniaNumery stron
Ryszard Robert Gajewski, Lech Własak, Marcin Jaczewski, Tomasz Dubilis, Tomasz Warda Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego Rozdział 10 Przekazy strumieniowe w kształceniu inżynierów 2013 -

n4. Prace redaktorskie

n5. Referaty naukowe

n5.5. Inne referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuRok
R. Robert Gajewski Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Multimedia: nowy paradygmat w edukacji? 2013

n6. Komitety konferencji

n7. Recenzje jawne w przewodach o tytuł i stopień naukowy

n8. Recenzje jawne publikacji

n9. Inna działalność naukowa

n10. Międzynarodowe projekty

n11. Krajowe projekty

n12. Pozyskane środki finansowe

o. Działalność organizacyjna [O]

o1. Funkcje pełnione na wydziale

o1.1. Funkcje akademickie i administracyjne pełnione na wydziale

FunkcjaJednostka organizacyjnaUwagi
Pełnomocnik Dziekana ds wydziałowego portalu informacyjnego do 1.10.2013
~ Inna funkcja (podaj w polu 'Uwagi') Koordynator projektów i wdrożeń informatycznych do 1.10.2013
~ Inna funkcja (podaj w polu 'Uwagi') Administrator portalu edukacyjnego od 2.02.2010

o2. Udział w pracach komisji na wydziale

o2.1. Udział w pracach komisji na wydziale

FunkcjaKomisjaUwagi
Członek Komisja RW Komisja finansow
Członek Komisja przewodu doktorskiego Albashir Ali El Saleh
Członek Komisja przewodu doktorskiego Aleksander Nicał

o3. Funkcje pełnione na uczelni

o3.1. Funkcje pełnione na uczelni

FunkcjaUwagi
Członek Komisji Senackiej/Rektorskiej Komisja ds etyki zawodowej

o4. Funkcje pełnione poza uczelnią

o4.1. [OPI 11.1] Członkowstwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach i instytucjach naukowych, w tym w redakcjach międzynarodowych czasopism naukowych.

Nazwa organizacji/towarzystwa/czasopismaPełniona funkcjaCzy funkcja z wyboru?Rok wyboruRodzaj organizacjiUwagi
International Federation of Information Processing Czlonek Working Group 7 Tak 2013 Miedzynarodowa organizacja naukowa -

o5. Inna działalność organizacyjna

z. Działalność zawodowa [Z]

z1. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

z2. Patenty i wdrożenia

z3. Projekty, ekspertyzy i opinie techniczne

z4. Inna działalność zawodowa