Polski English
A A A

2012

Ankieta ( 2012 )

p. Dane personalne [P]

p1. Dane osobowe

Imię Ryszard Robert
Nazwisko Gajewski
Data urodzenia 1955-04-17
Płeć Mężczyzna

p2. Dane pracownicze

Tytuł (naukowy, zawodowy) / Stopień naukowy Dr hab. inż.
Stanowisko Adiunkt
Jednostka (stan na koniec roku) IIB: Zakład Budownictwa Ogólnego
Forma stosunku pracy Mianowanie
Data nawiązania stosunku pracy 1978-10-01
Data wygaśnięcia umowy 2025-09-30
Reprezentowana specjalność budownictwo, technologie informatyczne

p3. Nagrody i odznaczenia

p4. Inne dane personalne

p4.4. Inne informacje

Inne informacje
Informacje na temat posiadanych certyfikatów językowych były podawane w ubiegłych latach

d. Działalność dydaktyczna [D]

d1. Prowadzone zajęcia w zakończonym RA

d1.1. Studia I stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zaję棹czna liczba godzin wynikająca z siatkiUwagi ( np. język zajęć )
Podstawy informatyki Stacjonarne Zajęcia komputerowe 210 -
Metody komputerowe w budownictwie energoefektywnym Stacjonarne Wykłady 15 -
Metody komputerowe w budownictwie energoefektywnym Stacjonarne Zajęcia komputerowe 30 -

d2. Materiały dydaktyczne w formie papierowej

d2.3. Preskrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych
R.R. Gajewski Metody obliczeniowe w budownictwie zrównoważonym Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 978-83-7814-018-4 2012 7

d3. Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej

d3.2. Slajdy ilustrujące wykłady

OpisLiczba slajdówAdres URL
Slajdy do wykładów z Podstaw Informatyki 15x60=900 900 pele.il.pw.edu.pl
Slajdy do wykładów z Metod Obliczeniowych 15x60=900 900 pele.il.pw.edu.pl

d3.3. Materiały multimedialne audio lub video

OpisLiczba minutAdres URL
Animacje (screencastingi) do ćwiczeń z Podstaw Informatyki - MathCAD 15 8x20=160 160 pele.il.pw.edu.pl
Nagrania (webcastingi) wykładów z Podstaw Informatyki 15x45=675 675 pele.il.pw.edu.pl
Nagrania (webcastingi) wykładów z Metod Obliczeniowych 15x45=675 675 pele.il.pw.edu.pl

d3.4. Testy samokontroli

OpisLiczba pytańAdres URL
Testy do wykładów z Podstaw Informatyki 15x14+150=360 360 pele.il.pw.edu.pl
Testy do wykładów z Metod Obliczeniowych 15*15=225 225 pele.il.pw.edu.pl

d4. Inna działalność dydaktyczna

d4.2. Inne osiągnięcia

Inne osiągnięcia
Rozpoczęcie cyklu webinarów (internetowych seminariów) pod roboczą nazwą Internetowe Seminaria Praktyków Edukacji czyli iSPE

n. Działalność naukowa [N]

n1. Stopień lub tytuł

n2. Publikacje naukowe

n3. Monografie i podręczniki akademickie

n3.4. [OPI.3.2.d] Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiTytuł rozdziałuRok wydaniaNumery stron
R.R. Gajewski Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning – narzędzia i praktyka Webcasting akademicki: studium przypadku 2012 42-50

n4. Prace redaktorskie

n5. Referaty naukowe

n5.5. Inne referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuRok
R. Robert Gajewski, Lech Własak, Marcin Jaczewski, Tomasz Dubilis, Tomasz Warda e-edukacja.net Przekazy strumieniowe w kształceniu inżynierów 2012

n6. Komitety konferencji

n7. Recenzje jawne w przewodach o tytuł i stopień naukowy

n8. Recenzje jawne publikacji

n9. Inna działalność naukowa

n10. Międzynarodowe projekty

n11. Krajowe projekty

n12. Pozyskane środki finansowe

o. Działalność organizacyjna [O]

o1. Funkcje pełnione na wydziale

o1.1. Funkcje akademickie i administracyjne pełnione na wydziale

FunkcjaJednostka organizacyjnaUwagi
Pełnomocnik Dziekana ds Administrowania Portalem Informacyjnym -
Członek Rady Wydziału - -
Pełnomocnik Dziekana Koordynator Projektów i Wdrożeń Informatycznych -
~ Inna funkcja (podaj w polu 'Uwagi') - Administrator Portalu Edukacyjnego

o2. Udział w pracach komisji na wydziale

o2.1. Udział w pracach komisji na wydziale

FunkcjaKomisjaUwagi
Członek Komisja RW Kształcenia

o3. Funkcje pełnione na uczelni

o3.1. Funkcje pełnione na uczelni

FunkcjaUwagi
Członek Komisji Senackiej/Rektorskiej ds Etyki Zawodowej

o4. Funkcje pełnione poza uczelnią

o5. Inna działalność organizacyjna

o5.3. Przygotowanie projektu (zakończone złożeniem wniosku)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe
powyzej 500 tys zl Pierwszy konkurs zamknięty na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 w ramach Działania 4.1 PO KL Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, konkurs Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego – złożono wniosek Narzędzia informatyczne jako nowy model uczenia się przez całe życie kwota 997 866,00 zł
powyzej 500 tys zl Pierwszy konkurs zamknięty na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 w ramach Działania 4.1 PO KL Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, konkurs Projekty otwierające wyższe uczelnie na działania i innowacje społeczne oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy– zawarto porozumienie między Wydziałami Inżynierii Lądowej, Mechaniki Energetyki i Lotnictwa oraz Mechatroniki, złożono wniosek SIGNUM- system do gromadzenia informacji o projektach naukowych Politechniki Warszawskiej łączna kwota 3 967 750,00 zł
od 200 do 500 tys zl WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU „INDEX PLUS” „ArStEn – Architecture Structures Environment (ASE) – unowocześnienie i rozszerzenie treści czasopisma „Współczesne Problemy Inżynierii i Ochrony Środowiska” poprzez stworzenie anglojęzycznej wersji dostosowanej do potrzeb międzynarodowych odbiorców” nakłady ogółem 248283,67

z. Działalność zawodowa [Z]

z1. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

z2. Patenty i wdrożenia

z3. Projekty, ekspertyzy i opinie techniczne

z4. Inna działalność zawodowa