Polski English
A A A

2011

Ankieta ( 2011 )

p. Dane personalne [P]

p1. Dane osobowe

Imię Ryszard Robert
Nazwisko Gajewski
Data urodzenia 1955-04-17
Płeć Mężczyzna

p2. Dane pracownicze

Tytuł (naukowy, zawodowy) / Stopień naukowy Dr hab. inż.
Stanowisko Adiunkt
Jednostka (stan na koniec roku) Zakład Budownictwa Ogólnego
Forma stosunku pracy Mianowanie
Data nawiązania stosunku pracy 1978-10-01
Data wygaśnięcia umowy 2099-12-31
Reprezentowana specjalność budownictwo, technologie informatyczne, metody obliczeniowe

p3. Nagrody i odznaczenia

p3.1. Nagrody dydaktyczne

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi
Nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne 2011-10-01 Politechnika Warszawska Nagroda III stopnia

p4. Inne dane personalne

p4.1. Całkowita liczba wypromowanych dr, mgr, inz

PoziomLiczba
mgr inż. 3

p4.3. Znajomosc jezykow obcych

JezykNazwa certyfikatuData wydaniaInstytucja wydającaDodatkowe uwagi
angielski TOEFL - Test of English as a Foreign Language 1986-10-01 TOEFL CN 6151 Princeton USA Total Score 560
angielski FCE - First Certificate in English 1986-06-01 University of Cambridge Local Examination Syndicate Grade C
angielski CAE - Certificate in Advanced English 1993-06-11 University of Cambridge Local Examination Syndicate Grade C

d. Działalność dydaktyczna [D]

d1. Prowadzone zajęcia w zakończonym RA

d1.1. Studia I stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zaję棹czna liczba godzin wynikająca z siatkiUwagi ( np. język zajęć )
Podstawy informatyki Stacjonarne Zajęcia komputerowe 210 -
Metody komputerowe w budownictwie energoefektywnym Stacjonarne Wykłady 15 -
Metody komputerowe w budownictwie energoefektywnym Stacjonarne Zajęcia komputerowe 30 -

d2. Materiały dydaktyczne w formie papierowej

d2.3. Preskrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych
Ryszard Robert Gajewski MathCAD - obliczenia inzynierskie i programowanie Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 978-83-7207-925-1 2011 8
Ryszard Robert Gajewski, Lech Własak Podstawy informatyki i Mathematica Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 978-83-7207-966-4 2011 11

d3. Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej

d3.1. Podręczniki, skrypty, preskrypty i instrukcje

TytułLiczba stronAdres URL
Instrukcje do zajęć z Metod Obliczeniowych 20 pele.il.pw.edu.pl

d3.2. Slajdy ilustrujące wykłady

OpisLiczba slajdówAdres URL
Slajdy do wykładów z Podstaw Informatyki 900 pele.il.pw.edu.pl

d3.3. Materiały multimedialne audio lub video

OpisLiczba minutAdres URL
Animacje zadań rozwiązywanych programem MathCAD 15 160 pele.il.pw.edu.plTesty samokontroli do wykładów z pod

d3.4. Testy samokontroli

OpisLiczba pytańAdres URL
Testy samokontroli do wykładów z Podstaw Informatyki 200 pele.il.pw.edu.pl

d4. Inna działalność dydaktyczna

n. Działalność naukowa [N]

n1. Stopień lub tytuł

n2. Publikacje naukowe

n3. Monografie i podręczniki akademickie

n3.4. [OPI.3.2.d] Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiTytuł rozdziałuRok wydaniaNumery stron
Gajewski R.R. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie Problemy nowoczesnej edukacji. T.1. Moodle - narzędziem edukacyjnym XXI wieku Moodle a (r)ewolucja w polskim systemie edukacji 2011 15-24
Gajewski R.R., Dubilis T., Warda T. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Nowoczesne Technologie w Dydaktyce Webcasting akademicki - przegląd narzędzi i zastosowań 2011 130-136
Gajewski R.R., Własak L. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Nowoczesne Technologie w Dydaktyce Multimedia w edukacji inzynierskiej - studia przypadków 2011 137-143
Gajewski R.R., Jarosińska E. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Koncepcje i praktyka e-edukacji Technology Enhanced LEarning w edukacji inżynierów 2011 43-48
Gajewski R.R. Wydawnictwo SGGW Metodologia i ewaluacja e-learningu Oprogramowanie społecznościowe i transmisje strumieniowe w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych 2011 -

n4. Prace redaktorskie

n5. Referaty naukowe

n5.5. Inne referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuRok
Gajewski R.R. IGIP'2011 Multimedia and webcasting in engineering education: case studies 2011

n6. Komitety konferencji

n6.1. Komitet programowy (naukowy) konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencjiCzas i miejscePełniona rola
Computer Supported Cooperative Work in Design 2011 June 8-10, 2011 Lausanne, Switzerland Member of Program Committee

n7. Recenzje jawne w przewodach o tytuł i stopień naukowy

n8. Recenzje jawne publikacji

n9. Inna działalność naukowa

n10. Międzynarodowe projekty

n11. Krajowe projekty

n12. Pozyskane środki finansowe

o. Działalność organizacyjna [O]

o1. Funkcje pełnione na wydziale

o1.1. Funkcje akademickie i administracyjne pełnione na wydziale

FunkcjaJednostka organizacyjnaUwagi
Członek Rady Wydziału Zakład Budownictwa Ogólnego Jako samodzielny pracownik naukowy
Pełnomocnik Dziekana ds Administrowania Stroną Wydziałową Poziom ogólnowydziałowy i zakłądowy
~ Inna funkcja (podaj w polu 'Uwagi') Koordynator Projektów i Wdrożeń Informatycznych Współpraca z Działem Projektów i Wdrożeń Informatycznych

o2. Udział w pracach komisji na wydziale

o2.1. Udział w pracach komisji na wydziale

FunkcjaKomisjaUwagi
Członek Komisja RW ds Kształcenia
Członek Komisja przewodu doktorskiego Ryszard Winzer
Przewodniczący Komisja egzaminu dyplomowego Kilka razy do roku

o3. Funkcje pełnione na uczelni

o4. Funkcje pełnione poza uczelnią

o5. Inna działalność organizacyjna

z. Działalność zawodowa [Z]

z1. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

z2. Patenty i wdrożenia

z3. Projekty, ekspertyzy i opinie techniczne

z4. Inna działalność zawodowa