Polski English
A A A

2010

Ankieta ( 2010 )

p. Dane personalne [P]

p1. Dane osobowe

Imię Ryszard Robert
Nazwisko Gajewski
Data urodzenia 1955-04-17
Płeć Mężczyzna

p2. Dane pracownicze

Tytuł (naukowy, zawodowy) / Stopień naukowy Dr hab. inż.
Stanowisko Adiunkt
Jednostka (stan na koniec roku) Katedra Mechaniki Budowli i Zastosowan Informatyki
Forma stosunku pracy Mianowanie
Data nawiązania stosunku pracy 1978-10-01
Data wygaśnięcia umowy 2099-12-31
Reprezentowana specjalność metody obliczeniowe, technlogie informatyczne

p3. Nagrody i odznaczenia

p3.1. Nagrody dydaktyczne

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi
Nagroda dydaktyczna II stopnia 2010-10-01 Rektor Politechniki Warszawskiej Nagroda zespołowa za przygotowanie programu specjalności Budownictwo Energoefektywne na studiach I stopnia
Nagroda dydaktyczna II stopnia 2010-10-01 Rektor Politechniki Warszawskiej Nagroda zespołowa za wdrażanie technologii informatycznych w dydaktyce

p3.2. Nagrody naukowe

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.3. Nagrody za zastosowania praktyczne wyników prac B+R

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.4. Odznaczenia

Nazwa odznaczeniaData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p4. Inne dane personalne

p4.1. Całkowita liczba wypromowanych dr, mgr, inz

PoziomLiczba

p4.2. Uprawnienia budowlane

Rodzaj uprawnieńData wydaniaOrgan wydającyDodatkowe uwagi

p4.3. Znajomosc jezykow obcych

JezykNazwa certyfikatuData wydaniaInstytucja wydającaDodatkowe uwagi

p4.4. Inne informacje

Inne informacje

d. Działalność dydaktyczna [D]

d1. Prowadzone zajęcia w zakończonym RA

d1.1. Studia I stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zaję棹czna liczba godzin wynikająca z siatkiUwagi ( np. język zajęć )
Metody komputerowe w budownictwie energoefektywnym Stacjonarne Wykłady 15 -
Metody komputerowe w budownictwie energoefektywnym Stacjonarne Zajęcia komputerowe 30 -
Metody komputerowe w budownictwie energoefektywnym Niestacjonarne Wykłady 10 -
Metody komputerowe w budownictwie energoefektywnym Stacjonarne Zajęcia komputerowe 20 -
Podstawy informatyki Niestacjonarne Zajęcia komputerowe 40 -

d1.2. Studia II stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zaję棹czna liczba godzin wynikająca z siatkiUwagi ( np. język zajęć )

d1.3. Studia III stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zaję棹czna liczba godzin wynikająca z siatkiUwagi ( np. język zajęć )

d1.4. Prace dyplomowe

Rodzaj studiówPoziom studiówJęzyk pracyLiczba pracUwagi

d2. Materiały dydaktyczne w formie papierowej

d2.1. Podręcznik

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d2.2. Skrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d2.3. Preskrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d3. Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej

d3.1. Podręczniki, skrypty, preskrypty i instrukcje

TytułLiczba stronAdres URL

d3.2. Slajdy ilustrujące wykłady

OpisLiczba slajdówAdres URL

d3.3. Materiały multimedialne audio lub video

OpisLiczba minutAdres URL

d3.4. Testy samokontroli

OpisLiczba pytańAdres URL

d4. Inna działalność dydaktyczna

d4.1. Wyroznione prace i nowe zajecia

DziałalnośćInformacje dodatkowe

n4.2. Inne osiągnięcia

Inne osiągnięcia
Instalacja, konfiguracja i prowadzenie portalu edukacyjnego PELE
Szkolenie pracowników wydziału w zakresie obsługi portalu edukacyjnego PELE

n. Działalność naukowa [N]

n1. Stopień lub tytuł

n1.1. Stopień lub tytuł naukowy

Stopień lub tytułTytuł pracyData

n2. Publikacje naukowe

n2.1. [OPI.8.1.a] Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Report (JCR)

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.2. [OPI.8.1.c] Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie ministra, o których mowa w par. 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony
Gajewski R.R. Tworzenie wydziałowego portalu informacyjnego z wykorzystaniem systemu CMS e-Mentor 2010 0 33 24-29
Gajewski R.R. Multimedia i oprogramowanie społecznościowe w kształceniu inżynierów Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2010 0 2 61-65

n2.3. [OPI.8.1.d.1] Publikacje w czasopismach innych niż wymienione w n2.1 i n2.2 - CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĄ), WYDAWANE W INNYM JĘZYKU NIŻ ANGIELSKI, NIEPOSIADAJĄCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.4. [OPI.8.1.d.2] Publikacje w czasopismach innych niż wymienione w n2.1 i n2.2 - CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĄ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĄCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.5. Publikacje w innych czasopismach zagranicznych

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.6. Publikacje w innych czasopismach krajowych

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n3. Monografie i podręczniki akademickie

n3.1. [OPI.8.2.a] Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku angielskim lub w jezyku podstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n3.2. [OPI.8.2.c] Autorstwo rozdzialu w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiTytuł rozdziałuRok wydaniaNumery stron

n3.3. [OPI.8.2.b] Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku innym niż angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n3.4. [OPI.8.2.d] Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku innym niż angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiTytuł rozdziałuRok wydaniaNumery stron

n4. Prace redaktorskie

n4.1. [OPI.8.3.a] Redaktor naczelny czasopisma, o którym mowa w pkt n2.1 lub n2.2 [OPI.8.1.a] lub [OPI 8.1.b], bedacy pracownikiem jednostki naukowej

Tytuł redagowanego czasopismaNumer ISSN czasopisma

n4.2. [OPI.8.3.b] Redaktor naczelny czasopismawymienionego w wykazie ministra, o ktorym mowa w par. 4 ust. 4 pkt 2 rozporzadzenia, bedacy pracownikiem jednostki naukowej

Tytuł redagowanego czasopismaNumer ISSN czasopisma

n4.3. [OPI.8.3.c] Redaktorzy naczelni wieloautorskich: monografii, podręczników akademickich lub serii wydawniczych

Tytuł redagowanej pozycjiWydawnictwoRok wydaniaJęzyk publikacji

n5. Referaty naukowe

n5.1. Referaty plenarne na konferencjach międzynarodowych wygłoszone na zaproszenie

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatu

n5.2. Referaty plenarne na konferencjach krajowych wygłoszone na zaproszenie

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatu

n5.3. Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i opublikowane w recenzowanych materiałach (po)konferencyjnych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuNazwa wydawnictwaEdytorzy wydawnictwaRok wydaniaStrony
- - - - - 2010 -

n5.4. Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i opublikowane w recenzowanych materiałach (po)konferencyjnych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuTytuł wydawnictwaEdytorzy wydawnictwaRok wydaniaStrony

n5.5. Inne referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuRok
Gajewski R.R. EUNIS 2010 Congress Screencastings: Towards Open Educational Resources 2010
Gajewski R.R. Wirtualny Uniwersytet 2010 Oprogramowanie społecznościowe i i transmisje strumieniowe w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych 2010
Gajewski R.R. How to Webcast Webcasting – perspektywa akademicka 2010
Gajewski R.R., Jarosińska E. e-edukacja.net Technology Enhanced Learning w edukacji inżynierów 2010

n6. Komitety konferencji

n6.1. Komitet programowy (naukowy) konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencjiCzas i miejscePełniona rola

n6.2. Komitet programowy (naukowy) konferencji krajowej

Nazwa konferencjiCzas i miejscePełniona rola
Computer Supported Cooperative Work in Design 14-16 kwiecień 2010, Shanghai, Chiny Program Commitee Member

n7. Recenzje jawne w przewodach o tytuł i stopień naukowy

n7.1. Recenzje w przewodach o tytuł naukowy i stopień naukowy dra habilitowanego

Imię i nazwisko opiniowanej osobyRodzaj przewoduJednostka prowadząca przewódRok sporządzenia recenzji

n7.2. Recenzje w przewodach doktorskich

Imię i nazwisko opiniowanej osobyTytuł rozprawyJednostka prowadząca przewódRok sporządzenia recenzji

n8. Recenzje jawne publikacji

n8.1. Recenzja wydawnicza publikacji książkowej (monografia, podręcznik, skrypt)

Autor/Redaktor naukowyTytułWydawnictwoISBNRok sporządzenia recenzji

n8.2. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej

AutorTytułWydawnictwoRok sporządzenia recenzji

n8.3. Recenzja artykułu w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym lub krajowym

AutorTytuł artykułuCzasopismoRok sporządzenia recenzji

n8.4. Recenzje referatow konferencyjnych

AutorTytuł referatuNazwa konferencjiRok sporządzenia recenzji

n9. Inna działalność naukowa

n9.1. Kształcenie kadry - prace doktorskie

Imię i nazwisko doktorantaTytuł pracy doktorskiejData otwarcia przewoduData obronyUwagi (np. wystąpienie o grant)

n9.2. Prowadzone projekty badawcze i raporty

Rodzaj projektuTytuł projektuRaport z realizacji projektuUwagi dodatkowe

n9.3. Recenzje wniosków o granty

Rodzaj projektuTytuł projektuUwagi dodatkowe

n9.4. Przygotowanie projektu badawczego (zakończone złożeniem wniosku)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

n9.5. Uzyskanie projektu badawczego (zakończone podpisaniem umowy)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

n9.6. Kierowanie projektem badawczym (zakończone rozliczeniem projektu)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

n9.7. Pozostałe działania naukowe (wykłady, rady naukowe...)

Rodzaj działaniaMiejsceCzasUwagi dodatkowe

n9.8. Staże zagraniczne

Czas trwaniaJednostka przyjmującaOsoba przyjmującaŹródło finansowaniaCele i efekty stażu

n9.9. Staże krajowe

Czas trwaniaJednostka przyjmującaOsoba przyjmującaŹródło finansowaniaCele i efekty stażu

n9.10. Inne osiągnięcia

Inne osiągnięcia

o. Działalność organizacyjna [O]

o1. Funkcje pełnione na wydziale

o1.1. Funkcje akademickie i administracyjne pełnione na wydziale

FunkcjaJednostka organizacyjnaUwagi
Członek Rady Wydziału - -
Pełnomocnik Dziekana ds. Administrowania stroną internetową -
~ Inna funkcja (podaj w polu 'Uwagi') Koordynator Projektów i Wdrożeń Informatycznych -

o2. Udział w pracach komisji na wydziale

o2.1. Udział w pracach komisji na wydziale

FunkcjaKomisjaUwagi
Członek Komisja RW ds. Kształcenia

o3. Funkcje pełnione na uczelni

o3.1. Funkcje pełnione na uczelni

FunkcjaUwagi

o4. Funkcje pełnione poza uczelnią

o4.1. [OPI.10] Czlonkostwo z wyboru w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasiegu swiatowym

Nazwa organizacji/towarzystwaRok wyboruRodzaj organizacjiUwagi

o4.2. Funkcje pełnione poza uczelnią

FunkcjaInstytucjaUwagi

o5. Inna działalność organizacyjna

o5.1. Funkcje kierownicze i organizacyjne w towarzystwach zawodowych

FunkcjaNazwa towarzystwa

o5.2. Komitet organizacyjny konferencji naukowej

FunkcjaKonferencja

o5.3. Przygotowanie projektu (zakończone złożeniem wniosku)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

o5.4. Uzyskanie projektu (zakończone podpisaniem umowy)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

o5.5. Kierowanie projektem (zakończone rozliczeniem projektu) - [OPI.14] Zrealizowane projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe, umowy z innymi podmiotami

Udzial wnioskodawcyNazwa projektuInformacje dodatkowe

o5.6. Pozostałe prace organizacyjne (studia podyplomowe, praktyki studenckie, koła naukowe,...)

Opis działalnościCzas trwaniaInformacje dodatkowe

o5.7. Inne osiągnięcia

Inne osiągnięcia

z. Działalność zawodowa [Z]

z1. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

z1.1. Kwalifikacje zawodowe

Rodzaj uprawnieńData wydaniaOrgan wydającyDodatkowe uwagi

z1.2. Przynależność do organizacji zawodowych

Nazwa organizacjiData wstąpieniaPełnione funkcjeDodatkowe uwagi

z2. Patenty i wdrożenia

z2.1. Patenty

KategoriaInformacje dodatkowe

z2.2. Prawa i wzory

KategoriaInformacje dodatkowe

z2.3. Wdrożenia

KategoriaInformacje dodatkowe

z2.4. Nowe technologie

OpisInformacje dodatkowe

z3. Projekty, ekspertyzy i opinie techniczne

z3.1. Projekty – 10 wybranych, najważniejszych...

Zwięzła charakterystyka projektuDodatkowe uwagi

z3.2. Weryfikacja projektów – 10 wybranych, najważniejszych...

Zwięzła charakterystyka projektuDodatkowe uwagi

z3.3. Nadzór nad realizacją projektów – 10 wybranych, najważniejszych...

Zwięzła charakterystyka projektuDodatkowe uwagi

z3.4. Ekspertyzy – 10 wybranych, najważniejszych...

Zwięzła charakterystyka ekspertyzyDodatkowe uwagi

z3.5. Opinie techniczne – 10 wybranych, najważniejszych...

Zwięzła charakterystyka opinii technicznejDodatkowe uwagi

z4. Inna działalność zawodowa

z4.1. Projekt oprogramowania komputerowego

Zwięzła charakterystykaDodatkowe uwagi
Projekt struktury bazy danych dla kursów na portalu edukacyjnym Struktura oparta o podział na rodzaje studiów

z4.2. Opracowanie oprogramowania komputerowego

Zwięzła charakterystykaDodatkowe uwagi
Opracowanie rozwijalnego menu do portalu edukacyjnego PELE Menu uwzględnia różne rodzaje studiów i zawiera ponad 400 pozycji

z4.3. Wdrożenie oprogramowania komputerowego

Zwięzła charakterystykaDodatkowe uwagi
Wdrożenie portalu edukacyjnego PELE 600 zarejestrowanych użytkowników, 8 tysięcy unikatowych użytkowników

z4.4. Inne osiągnięcia

Inne osiągnięcia