Polski English
A A A

2009

Ankieta ( 2009 )

p. Dane personalne

p1. Dane osobowe

Imię Ryszard Robert
Nazwisko Gajewski
Data urodzenia 1955-04-17
Płeć Mężczyzna

p2. Dane pracownicze

Tytuł (naukowy, zawodowy) / Stopień naukowy Dr hab. inż.
Stanowisko Adiunkt
Jednostka (stan na koniec roku) Zakład Budownictwa Ogólnego
Forma stosunku pracy Mianowanie
Data nawiązania stosunku pracy 1978-10-01
Data wygaśnięcia umowy 2099-01-01
Reprezentowana specjalność metody obliczeniowe, technologie informacyjne

p3. Nagrody i odznaczenia

p3.1. Nagrody dydaktyczne

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.2. Nagrody naukowe

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.3. Nagrody za zastosowania praktyczne wyników prac B+R

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.4. Odznaczenia

Nazwa odznaczeniaData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p4. Inne dane personalne

p4.1. Całkowita liczba wypromowanych dr, mgr, inz

PoziomLiczba
mgr inż. 3

p4.2. Uprawnienia budowlane

Rodzaj uprawnieńData wydaniaOrgan wydającyDodatkowe uwagi

p4.3. Znajomosc jezykow obcych

JezykNazwa certyfikatuData wydaniaInstytucja wydającaDodatkowe uwagi
Angielski TOEFL - Test of English as a Foreign Language 1986-10-01 TOEFL CN 6151 Princeton USA Total Score 560
Angielski FCE - First Certivicate in English 1986-06-01 University of Cambridge Local Examination Syndicate Grade C
Angielski CAE - certificate in Advanced English 1993-06-11 University of Cambridge Local Examination Syndicate Grade C

p4.4. Inne informacje

Inne informacje

d. Działalność dydaktyczna

d1. Prowadzone zajęcia w zakończonym RA

d1.1. Studia I stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zaję棹czna liczba godzin wynikająca z siatkiUwagi ( np. język zajęć )
Podstawy informatyki Stacjonarne Zajęcia komputerowe 210 -
Metody komputerowe w budownictwie energoefektywnym Stacjonarne Wykłady 15 Zajęcia prowadzone pierwszy raz
Metody komputerowe w budownictwie energoefektywnym Stacjonarne Zajęcia komputerowe 30 Zajęcia prowadzone pierwszy raz

d1.2. Studia II stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zaję棹czna liczba godzin wynikająca z siatkiUwagi ( np. język zajęć )

d1.3. Studia III stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zaję棹czna liczba godzin wynikająca z siatkiUwagi ( np. język zajęć )

d1.4. Prace dyplomowe

Rodzaj studiówPoziom studiówJęzyk pracyLiczba pracUwagi

d2. Materiały dydaktyczne w formie papierowej

d2.1. Podręcznik

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d2.2. Skrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d2.3. Preskrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d3. Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej

d3.1. Podręczniki, skrypty, preskrypty i instrukcje

TytułLiczba stronAdres URL

d3.2. Slajdy ilustrujące wykłady

OpisLiczba slajdówAdres URL
Slajdy do wykładów z Metod komputerowych w budownictwie energoefektywnym 1080 http://matrix.il.pw.edu.pl/~moodle/course/view.php?id=15

d3.3. Materiały multimedialne audio lub video

OpisLiczba minutAdres URL

d3.4. Testy samokontroli

OpisLiczba pytańAdres URL

d4. Inna działalność dydaktyczna

d4.1. Wyroznione prace i nowe zajecia

DziałalnośćInformacje dodatkowe
Prowadzenie zajęć z nowych przedmiotów Zajęcia z Metod Komputerowych w budownictwie energooszczędnym (15 wykładów + 30 ćwiczeń)

n4.2. Inne osiągnięcia

Inne osiągnięcia

n. Działalność naukowa

n1. Stopień lub tytuł

n1.1. Stopień lub tytuł naukowy

Stopień lub tytułTytuł pracyData

n2. Publikacje naukowe

n2.1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Report (JCR)

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.2. Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym innych niż wyróżnione przez JCR, w dziedzinach, dla których językiem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dziedziny

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.3. Publikacje w czasopismach recenzowanych innych niż wyróżnione przez JCR

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.4. Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony
R. Robert Gajewski Learning 2.0 - (r)ewolucja? e-Mentor 2009 0 32 53-57

n2.5. Publikacje w innych czasopismach zagranicznych

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.6. Publikacje w innych czasopismach krajowych

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n3. Monografie i podręczniki akademickie

n3.1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n3.2. Autorstwo rozdzialu w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiTytuł rozdziałuRok wydaniaNumery stron

n3.3. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n3.4. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiTytuł rozdziałuRok wydaniaNumery stron
R. Robert Gajewski Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Postępy e-edukacji Rozwój metodologii nauczania. Projekt ElaStan: otwarte zasoby edukacyjne w samokształceniu potencjalnych telepracowników 2009 38-47
R. Robert Gajewski Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju Rapid e-learning w dydaktyce akademickiej 2009 96-104

n4. Prace redaktorskie

n4.1. Redaktor naczelny czasopisma wyróżnionego przez JCR lub czasopisma recenzowanego o zasięgu międzynarodowym, innego niż wyróżnione przez JCR, w dziedzinach dla których narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny

Tytuł redagowanego czasopismaNumer ISSN czasopisma

n4.2. Redaktor naczelny czasopisma zagranicznego innego niż wyróżnione przez JCR lub recenzowanego czasopisma polskiego o zasięgu co najmniej krajowym

Tytuł redagowanego czasopismaNumer ISSN czasopisma

n4.3. Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej

Tytuł redagowanej pozycjiWydawnictwoRok wydaniaJęzyk publikacji

n5. Referaty naukowe

n5.1. Referaty plenarne na konferencjach międzynarodowych wygłoszone na zaproszenie

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatu

n5.2. Referaty plenarne na konferencjach krajowych wygłoszone na zaproszenie

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatu

n5.3. Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i opublikowane w recenzowanych materiałach (po)konferencyjnych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuNazwa wydawnictwaEdytorzy wydawnictwaRok wydaniaStrony
R. Robert Gajewski EDEN 2009 Annual Conference Rapid e-Learning tools in academic practice Innovation in Learning Communities Alan Tait, Anras Szucs 2009 136
R. Robert Gajewski EDEN 2009 Annual Conference E-ducation: 2020 perspective Innovation in Learning Communities Alan Tait, Anras Szucs 2009 132

n5.4. Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i opublikowane w recenzowanych materiałach (po)konferencyjnych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuTytuł wydawnictwaEdytorzy wydawnictwaRok wydaniaStrony

n5.5. Inne referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuRok

n6. Komitety konferencji

n6.1. Komitet programowy (naukowy) konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencjiCzas i miejscePełniona rola
EDEN 2009 Annual Conference 10-13.06.2009, Gdańsk, Polska Member of Programme Committee
The 13th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD 2009) 22-24.04.2009, Santiago, Chile Program Committee Member

n6.2. Komitet programowy (naukowy) konferencji krajowej

Nazwa konferencjiCzas i miejscePełniona rola

n7. Recenzje jawne w przewodach o tytuł i stopień naukowy

n7.1. Recenzje w przewodach o tytuł naukowy i stopień naukowy dra habilitowanego

Imię i nazwisko opiniowanej osobyRodzaj przewoduJednostka prowadząca przewódRok sporządzenia recenzji

n7.2. Recenzje w przewodach doktorskich

Imię i nazwisko opiniowanej osobyTytuł rozprawyJednostka prowadząca przewódRok sporządzenia recenzji

n8. Recenzje jawne publikacji

n8.1. Recenzja wydawnicza publikacji książkowej (monografia, podręcznik, skrypt)

Autor/Redaktor naukowyTytułWydawnictwoISBNRok sporządzenia recenzji

n8.2. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej

AutorTytułWydawnictwoRok sporządzenia recenzji

n8.3. Recenzja artykułu w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym lub krajowym

AutorTytuł artykułuCzasopismoRok sporządzenia recenzji

n8.4. Recenzje referatow konferencyjnych

AutorTytuł referatuNazwa konferencjiRok sporządzenia recenzji
Fengfeng LIAO, Na SU, Xingbo GUO Prioritized input Object Composition Petri net and Its Application in Distributed Multimedia Communication The 13th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD 2009) 2009
Eigner Martin, Mogo Nem Fabrice Conceptual modeling and generator framework for multidisciplinary and collaborative Product Lifecycle Management The 13th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD 2009) 2009
Jieguang He Xiufen Fu Research on Application of CSCW in Streaming Media Resources Sharing The 13th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD 2009) 2009
Thais R. M. Braga Silva, Antonio A. F. Loureiro, Linnyer Beatrys Ruiz A Conflict Resolution Methodology for Collective Ubiquitous Context-Aware Applications The 13th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD 2009) 2009

n9. Inna działalność naukowa

n9.1. Kształcenie kadry - prace doktorskie

Imię i nazwisko doktorantaTytuł pracy doktorskiejData otwarcia przewoduData obronyUwagi (np. wystąpienie o grant)

n9.2. Prowadzone projekty badawcze i raporty

Rodzaj projektuTytuł projektuRaport z realizacji projektuUwagi dodatkowe

n9.3. Recenzje wniosków o granty

Rodzaj projektuTytuł projektuUwagi dodatkowe

n9.4. Przygotowanie projektu badawczego (zakończone złożeniem wniosku)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

n9.5. Uzyskanie projektu badawczego (zakończone podpisaniem umowy)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

n9.6. Kierowanie projektem badawczym (zakończone rozliczeniem projektu)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

n9.7. Pozostałe działania naukowe (wykłady, rady naukowe...)

Rodzaj działaniaMiejsceCzasUwagi dodatkowe

n9.8. Staże zagraniczne

Czas trwaniaJednostka przyjmującaOsoba przyjmującaŹródło finansowaniaCele i efekty stażu

n9.9. Staże krajowe

Czas trwaniaJednostka przyjmującaOsoba przyjmującaŹródło finansowaniaCele i efekty stażu

n9.10. Inne osiągnięcia

Inne osiągnięcia

o. Działalność organizacyjna

o1. Funkcje pełnione na wydziale

o1.1. Funkcje akademickie i administracyjne pełnione na wydziale

FunkcjaJednostka organizacyjnaUwagi
Pełnomocnik Dziekana ds Administrowania Strona Internetową Ogólnowydziałowy i Zakładowy
~ Inna funkcja (podaj w polu 'Uwagi') Koordynator Projektów i Wdrożeń Informatycznych Współpraca z Działem Projektów i Wdrożeń Informatycznych

o2. Udział w pracach komisji na wydziale

o2.1. Udział w pracach komisji na wydziale

FunkcjaKomisjaUwagi
Członek Komisja RW ds Studiów
Członek Komisja przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza Dybicza
Członek Komisja przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza Zochowskiego

o3. Funkcje pełnione na uczelni

o3.1. Funkcje pełnione na uczelni

FunkcjaUwagi

o4. Funkcje pełnione poza uczelnią

o4.1. Funkcje pełnione poza uczelnią

FunkcjaInstytucjaUwagi

o5. Inna działalność organizacyjna

o5.1. Funkcje kierownicze i organizacyjne w towarzystwach naukowych i zawodowych

FunkcjaNazwa towarzystwa

o5.2. Komitet organizacyjny konferencji naukowej

FunkcjaKonferencja

o5.3. Przygotowanie projektu (zakończone złożeniem wniosku)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

o5.4. Uzyskanie projektu (zakończone podpisaniem umowy)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

o5.5. Kierowanie projektem (zakończone rozliczeniem projektu)

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

o5.6. Pozostałe prace organizacyjne (studia podyplomowe, praktyki studenckie, koła naukowe,...)

Opis działalnościCzas trwaniaInformacje dodatkowe

o5.7. Inne osiągnięcia

Inne osiągnięcia

z. Działalność zawodowa

z1. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

z1.1. Kwalifikacje zawodowe

Rodzaj uprawnieńData wydaniaOrgan wydającyDodatkowe uwagi

z1.2. Przynależność do organizacji zawodowych

Nazwa organizacjiData wstąpieniaPełnione funkcjeDodatkowe uwagi

z2. Patenty i wdrożenia

z2.1. Patenty

KategoriaInformacje dodatkowe

z2.2. Prawa i wzory

KategoriaInformacje dodatkowe

z2.3. Wdrożenia

KategoriaInformacje dodatkowe

z2.4. Nowe technologie

OpisInformacje dodatkowe

z3. Projekty, ekspertyzy i opinie techniczne

z3.1. Projekty – 10 wybranych, najważniejszych...

Zwięzła charakterystyka projektuDodatkowe uwagi

z3.2. Weryfikacja projektów – 10 wybranych, najważniejszych...

Zwięzła charakterystyka projektuDodatkowe uwagi

z3.3. Nadzór nad realizacją projektów – 10 wybranych, najważniejszych...

Zwięzła charakterystyka projektuDodatkowe uwagi

z3.4. Ekspertyzy – 10 wybranych, najważniejszych...

Zwięzła charakterystyka ekspertyzyDodatkowe uwagi

z3.5. Opinie techniczne – 10 wybranych, najważniejszych...

Zwięzła charakterystyka opinii technicznejDodatkowe uwagi

z4. Inna działalność zawodowa

z4.1. Projekt oprogramowania komputerowego

Zwięzła charakterystykaDodatkowe uwagi
Projekt oprogramownaia do ankietyzacji pracowników Część programistyczna wykonał Pan Tomasz Warda
Projekt portalu informacyjnego wydziału Instalację i administrowanie po stronie serwera wykonuje Pan Tomasz Dubilis

z4.2. Opracowanie oprogramowania komputerowego

Zwięzła charakterystykaDodatkowe uwagi

z4.3. Wdrożenie oprogramowania komputerowego

Zwięzła charakterystykaDodatkowe uwagi
Wdrożenie oprogramowania do ankietyzacji pracowników Wspólnie z Panem Tomaszem Wardą
Wdrożenie portalu informacyjnego wydziału Wspólnie z Panem Tomaszem Dubilisem
Wdrożenie systemu obsługi dziekanatu DeanEx Wspólnie z Panami Tomaszem Dubilisem i Tomaszem Wardą

z4.4. Inne osiągnięcia

Inne osiągnięcia