Polski English
A A A

2007

Ankieta ( 2007 )

p. Dane personalne

p1. Dane osobowe

Imię Ryszard Robert
Nazwisko Gajewski
Data urodzenia 1955-04-17
Płeć Meżczyzna

p2. Dane pracownicze

Tytuł/Stopień naukowy Dr hab. inż.
Stanowisko Adiunkt
Jednostka IKB: Zakład Budownictwa Ogólnego
Forma stosunku pracy
Data nawiązania stosunku pracy 1978-10-01
Data wygaśnięcia umowy 2099-04-14
Reprezentowana specjalność metody obliczeniowe, technologie informacyjne

p3. Nagrody i odznaczenia

p3.1. Nagrody dydaktyczne

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.2. Nagrody naukowe

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.3. Nagrody za zastosowania praktyczne wyników prac B+R

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.4. Odznaczenia

Nazwa odznaczeniaData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

d. Działalność dydaktyczna

d1. Prowadzone zajęcia

d1.1. Studia I stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zajęćLiczba godzinUwagi
Podstawy informatyki Stacjonarne Zajęcia komputerowe 210 -
Podstawy informatyki Stacjonarne Zajęcia komputerowe 30 -

d1.2. Studia II stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zajęćLiczba godzinUwagi

d1.3. Studia III stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zajęćLiczba godzinUwagi

d2. Materiały w formie papierowej

d2.1. Podręcznik

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d2.2. Skrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d2.3. Preskrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d3. Materiały w formie elektronicznej

d3.1. Podręczniki, skrypty, preskrypty i instrukcje

TytułLiczba stronAdres URL

d3.2. Slajdy ilustrujące wykłady

OpisLiczba slajdówAdres URL

d3.3. Materiały multimedialne audio lub video

OpisLiczba minutAdres URL

d3.4. Testy samokontroli

OpisLiczba pytańAdres URL
Testy samokontroli z Technologii Informacyjnych 1000 -

d4. Inne osiągnięcia

d4.1. Inne osiągnięcia

DziałalnośćInformacje dodatkowe

n. Działalność naukowa

n1. Stopień lub tytuł

n1.1. Stopień lub tytuł naukowy

Stopień lub tytułTytuł pracyData
Habilitacja Nowe zastosowanie informatyki i technologii informacyjnych w budownictwie 2007-04-14

n2. Publikacje naukowe

n2.1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Report (JCR)

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.2. Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym innych niż wyróżnione przez JCR, w dziedzinach, dla których językiem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dziedziny

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.3. Publikacje w czasopismach recenzowanych innych niż wyróżnione przez JCR

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.4. Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony
Gajewski Ryszard Robert Quo vadis I-edukacjo? e-Mentor 2007 3 20 13-15
Gajewski Ryszard Robert Kryzys wizji i wizja kryzysu - rzecz o sztuce kolaboracji e-Mentor 2007 5 22 -

n2.5. Publikacje w innych czasopismach zagranicznych

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.6. Publikacje w innych czasopismach krajowych

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n3. Monografie i podręczniki akademickie

n3.1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n3.2. Autorstwo rozdzialu w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n3.3. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n3.4. Autorstwo rozdzialu w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n4. Prace redaktorskie

n4.1. Redaktor naczelny czasopisma wyróżnionego przez JCR lub czasopisma recenzowanego o zasięgu międzynarodowym, innego niż wyróżnione przez JCR, w dziedzinach dla których narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny

Tytuł redagowanego czasopismaNumer ISSN czasopisma

n4.2. Redaktor naczelny czasopisma zagranicznego innego niż wyróżnione przez JCR lub recenzowanego czasopisma polskiego o zasięgu co najmniej krajowym

Tytuł redagowanego czasopismaNumer ISSN czasopisma

n4.3. Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej

Tytuł redagowanej pozycjiWydawnictwoRok wydaniaJęzyk publikacji

n5. Referaty naukowe

n5.1. Referaty plenarne na konferencjach międzynarodowych wygłoszone na zaproszenie

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatu

n5.2. Referaty plenarne na konferencjach krajowych wygłoszone na zaproszenie

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatu

n5.3. Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i opublikowane w recenzowanych materiałach (po)konferencyjnych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuTytuł wydawnictwaEdytorzy wydawnictwaRok wydaniaStrony
Gajewski Ryszard Robert, Węglarz Arkadiusz, Żmijewski Krzysztof Sustainable Construction, Materials and Practices, Challenge of the Industry for the New Millenium Poly-Optimal Method of Designing Environmentally Friendly Buildings - - 2007 488-493

n5.4. Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i opublikowane w recenzowanych materiałach (po)konferencyjnych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuTytuł wydawnictwaEdytorzy wydawnictwaRok wydaniaStrony
Gajewski Ryszard Robert Teoretyczno-metodyczne podstawy e-learningu w edukacji ustawicznej E-learning jako narzędzie samokształcenia potencjalnych telepracowników w ramach projektu ElaStan Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB - 2007 219-228
Gajewski Ryszard Robert IV Sympozjum Kształcenie na Odległość - Metody i Narzędzia Edukacja 2020 - - 2007 -

n5.5. Inne referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuRok

n6. Komitety konferencji

n6.1. Komitet programowy (naukowy) konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencjiCzas i miejscePełniona rola
The 11th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design April 26-28, 2007, Melbourne, Australia -

n6.2. Komitet programowy (naukowy) konferencji krajowej

Nazwa konferencjiCzas i miejscePełniona rola

n7. Patenty i wdrożenia

n7.1. Patenty

KategoriaInformacje dodatkowe

n7.2. Prawa i wzory

KategoriaInformacje dodatkowe

n7.3. Wdrożenia

KategoriaInformacje dodatkowe

n8. Projekty i ekspertyzy

n8.1. Projekty

Tytuł projektuOpis projektuWartość projektuWartość inwestycji

n8.2. Ekspertyzy

Nazwa ekspertyzyOpis ekspertyzyWartość ekspertyzy

o. Działalność organizacyjna

o1. Funkcje pełnione na wydziale

o1.1. Funkcje akademickie i administracyjne pełnione na wydziale

FunkcjaJednostka organizacyjnaUwagi
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia od 2003
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Rekrutacji na Studia w Języku Angielskim od 2006
Pełnomocnik Dziekana ds. Wprowadzania Zintegrowanego Systemu Informatycznego -

o2. Udział w pracach komisji na wydziale

o2.1. Udział w pracach komisji na wydziale

FunkcjaKomisjaUwagi

o3. Funkcje pełnione na uczelni

o3.1. Funkcje pełnione na uczelni

FunkcjaUwagi

o4. Funkcje pełnione poza uczelnią

o4.1. Funkcje pełnione poza uczelnią

FunkcjaInstytucjaUwagi

o5. Inne działania organizacyjne

o5.1. Funkcje kierownicze i organizacyjne w towarzystwach naukowych i zawodowych

FunkcjaNazwa towarzystwa

o5.2. Komitet organizacyjny konferencji naukowej

FunkcjaKonferencja

o5.3. Założenie projektu

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

o5.4. Uzyskanie projektu

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe