Polski English
A A A

2004

Ankieta ( 2004 )

p. Dane personalne

p1. Dane osobowe

Imię Ryszard Robert
Nazwisko Gajewski
Data urodzenia 1955-04-17
Płeć Meżczyzna

p2. Dane pracownicze

Tytuł/Stopień naukowy Dr inż.
Stanowisko Adiunkt
Jednostka Zakład Zastosowań Informatyki
Forma stosunku pracy
Data nawiązania stosunku pracy 1978-10-01
Data wygaśnięcia umowy 2099-04-14
Reprezentowana specjalność mechanika konstrukcji, metody komputerowe

p3. Nagrody i odznaczenia

p3.1. Nagrody dydaktyczne

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.2. Nagrody naukowe

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.3. Nagrody za zastosowania praktyczne wyników prac B+R

Nazwa nagrodyData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

p3.4. Odznaczenia

Nazwa odznaczeniaData przyznaniaInstytucja przyznającaUwagi

d. Działalność dydaktyczna

d1. Prowadzone zajęcia

d1.1. Studia I stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zajęćLiczba godzinUwagi
Podstawy informatyki Stacjonarne Zajęcia komputerowe 90 -
Informatyka I Stacjonarne Zajęcia komputerowe 90 -

d1.2. Studia II stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zajęćLiczba godzinUwagi
Metoda elementów skończonych Stacjonarne Wykłady 30 -
Metoda elementów skończonych Stacjonarne Ćwiczenia audytoryjne 0 -

d1.3. Studia III stopnia

Nazwa przedmiotuStudiaRodzaj zajęćLiczba godzinUwagi

d2. Materiały w formie papierowej

d2.1. Podręcznik

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d2.2. Skrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d2.3. Preskrypt

AutorzyTytułWydawnictwoISBNRokLiczba arkuszy wydawniczych

d3. Materiały w formie elektronicznej

d3.1. Podręczniki, skrypty, preskrypty i instrukcje

TytułLiczba stronAdres URL

d3.2. Slajdy ilustrujące wykłady

OpisLiczba slajdówAdres URL
- 672 http://ieno.il.pw.edu.pl/Aip2005/wyklady.htm

d3.3. Materiały multimedialne audio lub video

OpisLiczba minutAdres URL

d3.4. Testy samokontroli

OpisLiczba pytańAdres URL

d4. Inne osiągnięcia

d4.1. Inne osiągnięcia

DziałalnośćInformacje dodatkowe

n. Działalność naukowa

n1. Stopień lub tytuł

n1.1. Stopień lub tytuł naukowy

Stopień lub tytułTytuł pracyData

n2. Publikacje naukowe

n2.1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Report (JCR)

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.2. Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym innych niż wyróżnione przez JCR, w dziedzinach, dla których językiem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dziedziny

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.3. Publikacje w czasopismach recenzowanych innych niż wyróżnione przez JCR

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.4. Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.5. Publikacje w innych czasopismach zagranicznych

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n2.6. Publikacje w innych czasopismach krajowych

Autor (autorzy)Tytuł publikacjiCzasopismoRokVol.NumerStrony

n3. Monografie i podręczniki akademickie

n3.1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n3.2. Autorstwo rozdzialu w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n3.3. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n3.4. Autorstwo rozdzialu w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny

Autor (autorzy)Wydawca monografiiTytuł monografiiRok wydaniaLiczba stron

n4. Prace redaktorskie

n4.1. Redaktor naczelny czasopisma wyróżnionego przez JCR lub czasopisma recenzowanego o zasięgu międzynarodowym, innego niż wyróżnione przez JCR, w dziedzinach dla których narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny

Tytuł redagowanego czasopismaNumer ISSN czasopisma

n4.2. Redaktor naczelny czasopisma zagranicznego innego niż wyróżnione przez JCR lub recenzowanego czasopisma polskiego o zasięgu co najmniej krajowym

Tytuł redagowanego czasopismaNumer ISSN czasopisma

n4.3. Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej

Tytuł redagowanej pozycjiWydawnictwoRok wydaniaJęzyk publikacji

n5. Referaty naukowe

n5.1. Referaty plenarne na konferencjach międzynarodowych wygłoszone na zaproszenie

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatu

n5.2. Referaty plenarne na konferencjach krajowych wygłoszone na zaproszenie

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatu

n5.3. Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i opublikowane w recenzowanych materiałach (po)konferencyjnych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuTytuł wydawnictwaEdytorzy wydawnictwaRok wydaniaStrony
Gajewski Ryszard, Krakowiak Konrad, Lourenco PAulo International Workshop on Simulations in Urban Engineering Numerical simulation of the nave vault of the Hieronymites monastery church in Lisbon - - 2004 117-120
Krakowiak Konrad, GAjewski Ryszard, Lourenco Paulo Theoretical Foundations of Civil Engineering Współczesne metody oceny stanu bezpieczeństwa konstrukcji zabytkowych Polish-Ukrainian Transactions - 2004 247-256
Krakowiak Konrad, Gajewski Ryszard, Lourenco Paulo XIII Slovak-Polish-Russian Seminar „Theoretical Foundations of Civil Engineering Analiza stanu bezpieczeństwa sklepienia zabytkowego kościoła hieronimitów w Lizbonie - - 2004 177-184

n5.4. Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i opublikowane w recenzowanych materiałach (po)konferencyjnych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuTytuł wydawnictwaEdytorzy wydawnictwaRok wydaniaStrony
Gajewski Ryszard IV Krajowa Konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne MISSI 2004 Wykorzystanie narzędzi do authoringu i streamingu w I-edukacji na uczelniach technicznych - - 2004 417-424
Gajewski Ryszard XX Konferencja Informatyka w Szkole Wyzwania i pułapki edukacji informatycznej: pytania akademickie - - 2004 115-119
Gajewski Ryszard Edukacja Techniczna i Informatyczna: Kreowanie Nowoczesnego Modelu Kształcenia Miejsce technologii informacyjnej i informatyki w kształceniu inżynierów na kierunkach nieinformatycznych Technology & Computer Education M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, E. Podoska-Filipowicz 2004 -

n5.5. Inne referaty wygłoszone na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Autor (autorzy)Nazwa konferencjiTytuł referatuRok
Gajewski Ryszard IV Konferencja Wirtualny Uniwersytet Wykorzystanie narzędzi do authoringu i streamingu w I-edukacji na uczelniach technicznych 2004
Gajewski Ryszard Kształcenie na Odległość: Metody i Narzędzia Nieodpłatne oprogramowanie dla I-edukacji: stan obecny, próba podsumowania 2004
Gajewski Ryszard - Miejsce technologii informacyjnej i informatyki w kształceniu inżynierów na kierunkach nieinformatycznych 2004

n6. Komitety konferencji

n6.1. Komitet programowy (naukowy) konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencjiCzas i miejscePełniona rola

n6.2. Komitet programowy (naukowy) konferencji krajowej

Nazwa konferencjiCzas i miejscePełniona rola

n7. Patenty i wdrożenia

n7.1. Patenty

KategoriaInformacje dodatkowe

n7.2. Prawa i wzory

KategoriaInformacje dodatkowe

n7.3. Wdrożenia

KategoriaInformacje dodatkowe

n8. Projekty i ekspertyzy

n8.1. Projekty

Tytuł projektuOpis projektuWartość projektuWartość inwestycji

n8.2. Ekspertyzy

Nazwa ekspertyzyOpis ekspertyzyWartość ekspertyzy

o. Działalność organizacyjna

o1. Funkcje pełnione na wydziale

o1.1. Funkcje akademickie i administracyjne pełnione na wydziale

FunkcjaJednostka organizacyjnaUwagi
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia -

o2. Udział w pracach komisji na wydziale

o2.1. Udział w pracach komisji na wydziale

FunkcjaKomisjaUwagi

o3. Funkcje pełnione na uczelni

o3.1. Funkcje pełnione na uczelni

FunkcjaUwagi

o4. Funkcje pełnione poza uczelnią

o4.1. Funkcje pełnione poza uczelnią

FunkcjaInstytucjaUwagi

o5. Inne działania organizacyjne

o5.1. Funkcje kierownicze i organizacyjne w towarzystwach naukowych i zawodowych

FunkcjaNazwa towarzystwa

o5.2. Komitet organizacyjny konferencji naukowej

FunkcjaKonferencja

o5.3. Założenie projektu

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe

o5.4. Uzyskanie projektu

KwotaNazwa projektuInformacje dodatkowe