Publikacje pracowników ZKB /ważniejsze w ostatnich latach/.

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim lub innym nie angielskim

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku angielskim

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim lub innym nie angielskim

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku angielskim

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim

Publikacje w czasopismach posiadaj±cych IF, znajduj±cych się w bazie JCR wg punktacji listy A MNiSZW

Publikacje w języku angielskim w innych czasopismach zagranicznych lub w czasopiśmie krajowym

Publikacje w języku polskim w czasopismach z listy B MNiSZW wg punktacji MNiSZW

Publikacje w języku polskim w czasopismach innych niż z listy B MNiSZW

Publikacje w recenzowanych wydawnictwach konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazach WoS, SCOPUS, Google SCHOLAR, których językiem konferencyjnym jest język angielski

Publikacje w języku angielskim w recenzowanych wydawnictwach konferencji międzynarodowych w kraju lub za granic±

Publikacje w języku polskim w recenzowanych wydawnictwach konferencji międzynarodowych oraz krajowych

Publikacje w języku polskim w nierecenzowanych monografiach, czasopismach, wydawnictwach konferencji międzynarodowych oraz krajowych

 


Wstecz