Start
Wrocławskie Dni Mostowe 2013 PDF Drukuj Email
Konferencje Naukowe
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 grudnia 2013 18:53

Sprawozdanie z seminarium Wrocławskie Dni Mostowe

„Badania obiektów mostowych. Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej”

Wrocław 20-22.XI.2013

W dniach 20-22 listopada odbyło się coroczne seminarium poświęcone tematyce mostowej. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Seminarium odbyło się na kampusie Politechniki Wrocławskiej,  Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej  bud. D-20. Podczas obrad poruszone zostało wiele problemów z którymi obecnie zmagają się projektanci, wykonawcy a także nadzór techniczny czy inwestorzy działający w mostownictwie.

Panele dyskusyjne trwały trzy dni. W pierwszym dniu odbyły się warsztaty których tematyka skupiła się wokół badań obiektów mostowych. Przybliżone zostały problemy z którymi zmagają się obecnie projektanci takie jak niejednolitość (a w pewnych przypadkach sprzeczność) norm polskich i europejskich, zagadnienie współczynnika dynamicznego czy okresu drgań własnych obiektów mostowych a także jego wpływu na trwałość konstrukcji. Ponadto obszernie omówiono i uzasadniono kwestie wykonywania badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym, oraz metody tych badań.

Drugiego i trzeciego dnia paneli odbyło się już właściwe seminarium zatytułowane: „Obiekty mostowe  w infrastrukturze miejskiej”. Zostały przedstawione bardzo ciekawe referaty, w których poruszone zostały problemy związane z projektowaniem i budowaniem obiektów mostowych z uwzględnieniem wymagań architektonicznych współczesnych miast. Ponadto poruszone zostały zagadnienia dotyczące zastosowania nowych materiałów w budowach mostów np.: betonów wysokowartościowych, kompozytów, szkła konstrukcyjnego czy wzmacniania istniejących konstrukcji za pomocą kompozytów na bazie włókien ar amidowych, szklanych i węglowych. Warte uwagi były wystąpienia zagranicznych gości z Czech i Niemiec którzy w swoich wystąpieniach przybliżyli nam najważniejsze nowo budowane obiekty mostowe powstające w ich krajach. Niezwykle cenna i kształcąca była także możliwość wysłuchania uwag i wymiany poglądów branżowców z wieloletnim doświadczeniem, którzy pracują przy największych budowach obiektów mostowych nie tylko w Polsce a także za granicą.

Na seminarium pojawiło się wielu znamienitych gości między innymi: główny projektant Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk,  dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Henry Zobel i wielu innych. Co więcej w obradach aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oraz firm działających na rynku takich jak Gotowski, Freyssinet, Sika, czy Neostrain.

Podczas Wrocławskich Dni Mostowych a także poprzedzających je Workshopów poruszone zostało wiele znaczących kwestii dla zarówno projektantów a także wykonawców obiektów mostowych. Omówione zostały nie tylko zagadnienia diagnostyki, monitoringu i nowoczesnego projektowania konstrukcji czy użycia nowoczesnych materiałów, lecz  także architektury obiektów mostowych i wpływu powstawania tego typu obiektów na koncepcje urbanistyczne otaczających je miast.