Start
Konferencja „Metody naprawy i zabezpieczeń betonowych obiektów mostowych” PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 listopada 2013 18:24

Sprawozdanie z konferencji „Metody naprawy i zabezpieczeń betonowych obiektów mostowych”

W dniu 23 października 2013 r. w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów na temat „Metody napraw i zabezpieczeń betonowych obiektów mostowych” w ramach XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2013 w którym my jako Koło Naukowe Mostowców Politechniki Warszawskiej mieliśmy przyjemność uczestniczyć.

Obrady otworzył Zastępca Kierownika Zakładu Mostów IBDiM w postaci Pani prof. dr hab. inż. Barbary Rymszy. W konferencji wzięli udział prelegenci z takich ośrodków jak: Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, GDDKiA, Politechnika Warszawska, IBDiM oraz przedstawiciele firm branżowych takich jak choćby Sika. Podczas konferencji swe wystąpienia zaprezentowali: prof. dr hab. inż. Jan Deja z krakowskiego AGH z referatem „Projekt nowych OST dla betonu konstrukcyjnego i nawierzchniowego”, dr inż. Krzysztof Germaniuk z IBDiM z referatem „Zabezpieczenie nowych, betonowych obiektów mostowych przed destrukcyjnym wpływem środowiska”, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj z Politechniki Poznańskiej z referatem „Ochrona katodowa betonowych obiektów mostowych”, prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej z referatem „Wybrane przykłady wzmocnień betonowych obiektów mostowych”, prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza, z IBDiM  z referatem „Obciążenie obiektów mostowych pojazdami ciężkimi” oraz przedstawiciel naszej uczelni tj. Politechniki Warszawskiej w osobie prof. dr hab. inż. Lecha Czarneckiego z referatem „Beton trawły według EN- PN 206, naprawiany i chroniony według PN- EN 1504.

Tematyka wygłaszanych referatów była bardzo różna. Można było usłyszeć m.in. o metodach zabezpieczenia konstrukcji przed korozją elektrochemiczną , powodach przez które „maluje” się mosty, jak przebiegało wzmocnienie konstrukcji Hali Stulecia we Wrocławiu oraz jak rozwój chemii budowlanej wpływa na polepszanie trwałości obiektów inżynierskich.

Po wygłoszeniu wszystkich referatów przyszła kolej na dyskusje poruszonych problemów, podczas której można było wymienić się swoimi przemyśleniami na temat wysłuchanych referatów. Nie zabrakło merytorycznych dyskusji, podczas których padało wiele pytań. Konferencję należy zaliczyć do udanych, gdyż była dobrą okazją do poszerzenia swojej wiedzy.