Start
wyKOMBinuj mOst 2011 PDF Drukuj Email
Aktualności
wtorek, 29 marca 2011 09:58

 

Koło Naukowe Mostowców wygrało konkurs „wyKOMBinuj mOst 2011”, który odbył w dniach 24-25 marca 2011 roku w Gdańsku. Organizatorem konkursu, w którym wzięło udział w sumie 36 drużyn reprezentujących różne uczelnie techniczne z całej Polski, było Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Konkurs podzielony był na dwa etapy:

  1. Pierwszego dnia wykonywane było zadanie konkursowe polegające na skonstruowaniu w czasie sześciu godzin modelu przęsła mostowego pracującego w schemacie belki wolnopodpartej zbudowanego przy użyciu pięciu arkuszy brystolu o wymiarach 700 x 1000 mm i gramaturze 280g/m2 oraz kleju polimerowego.
  2. Drugiego dnia przeprowadzone zostały badania wytrzymałości konstrukcji, po czym nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.


W przygotowaniach do konkursu brali udział wszyscy studenci grupy z drugiego semestru studiów stacjonarnych II stopnia specjalizacji Mosty i Budowle Podziemne. Zajęcia odbywały się w ramach przedmiotu Mechanika Konstrukcji III pod przewodnictwem Pana Profesora Wojciecha Gilewskiego z Katedry Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki WIL.

Grupę studentów podzielono na dwanaście trzyosobowych zespołów, z których każdy miał za zadanie przygotować indywidualny projekt mostu spełniającego wszystkie warunki określone regulaminem konkursu „wyKOMBinuj mOst 2011”. W pierwszym i drugim tygodniu marca w laboratorium przeprowadzone zostały próby wytrzymałościowe zbudowanych modeli. Cztery drużyny, których mosty otrzymały najwyższe oceny, wzięły udział w docelowym konkursie w Gdańsku.

Dotychczas odbyły się już trzy edycje konkursu „wyKOMBinuj mOst”, w latach 2008-2010. Obok drużyn z wydziałów Politechniki Gdańskiej, wzięły w nich udział także drużyny reprezentujące: Politechnikę Białostocką, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Wrocławską oraz Państwowe Szkoły Budownictwa. Jest to zatem impreza o charakterze ogólnopolskim.

W imieniu wszystkich studentów, Członków Koła Naukowego Mostowców, zaangażowanych w ten projekt, Zarząd KNM chciałby serdecznie podziękować Panu Profesorowi Wojciechowi Gilewskiemu za wyjątkowe zaangażowanie oraz nieocenioną pomoc merytoryczną. Wyrazy ogromnej wdzięczności kierujemy również do Władz Wydziału Inżynierii Lądowej, które udzieliły znaczącego wsparcia finansowego, zarówno na etapie przygotowań do konkursu, jak i podczas wyjazdu naszej reprezentacji do Gdańska.

Ostatecznie nasze drużyny uplasowały się na następujących pozycjach:

1. miejsce: Moment Krętu (inż. Gosia Belka, inż. Karol Drabik, inż. Marcin Walenda)
4. miejsce: No Name (inż. Iza Nowak, inż. Paweł Kurek, inż. Sebastian Wilomski)
5. miejsce: Roztargnione Leniwce (inż. Ania Kozub, inż. Czarek Lasocki, inż. Paweł Mateja)
6. miejsce: Artyści (poza konkursem ) (inż. Iwona Szczygieł, inż. Kuba Lewandowski, inż. Marcin Zygmunt)


Więcej informacji na temat konkursu na www.wykombinujmost2011.pl

Poprawiony: środa, 30 marca 2011 19:01