Start
Koło Naukowe Mostowców Politechniki Warszawskiej
Wrocławskie Dni Mostowe 2013
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 grudnia 2013 18:53

Sprawozdanie z seminarium Wrocławskie Dni Mostowe

„Badania obiektów mostowych. Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej”

Wrocław 20-22.XI.2013

W dniach 20-22 listopada odbyło się coroczne seminarium poświęcone tematyce mostowej. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Seminarium odbyło się na kampusie Politechniki Wrocławskiej,  Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej  bud. D-20. Podczas obrad poruszone zostało wiele problemów z którymi obecnie zmagają się projektanci, wykonawcy a także nadzór techniczny czy inwestorzy działający w mostownictwie.

Panele dyskusyjne trwały trzy dni. W pierwszym dniu odbyły się warsztaty których tematyka skupiła się wokół badań obiektów mostowych. Przybliżone zostały problemy z którymi zmagają się obecnie projektanci takie jak niejednolitość (a w pewnych przypadkach sprzeczność) norm polskich i europejskich, zagadnienie współczynnika dynamicznego czy okresu drgań własnych obiektów mostowych a także jego wpływu na trwałość konstrukcji. Ponadto obszernie omówiono i uzasadniono kwestie wykonywania badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym, oraz metody tych badań.

Drugiego i trzeciego dnia paneli odbyło się już właściwe seminarium zatytułowane: „Obiekty mostowe  w infrastrukturze miejskiej”. Zostały przedstawione bardzo ciekawe referaty, w których poruszone zostały problemy związane z projektowaniem i budowaniem obiektów mostowych z uwzględnieniem wymagań architektonicznych współczesnych miast. Ponadto poruszone zostały zagadnienia dotyczące zastosowania nowych materiałów w budowach mostów np.: betonów wysokowartościowych, kompozytów, szkła konstrukcyjnego czy wzmacniania istniejących konstrukcji za pomocą kompozytów na bazie włókien ar amidowych, szklanych i węglowych. Warte uwagi były wystąpienia zagranicznych gości z Czech i Niemiec którzy w swoich wystąpieniach przybliżyli nam najważniejsze nowo budowane obiekty mostowe powstające w ich krajach. Niezwykle cenna i kształcąca była także możliwość wysłuchania uwag i wymiany poglądów branżowców z wieloletnim doświadczeniem, którzy pracują przy największych budowach obiektów mostowych nie tylko w Polsce a także za granicą.

Na seminarium pojawiło się wielu znamienitych gości między innymi: główny projektant Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk,  dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Henry Zobel i wielu innych. Co więcej w obradach aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oraz firm działających na rynku takich jak Gotowski, Freyssinet, Sika, czy Neostrain.

Podczas Wrocławskich Dni Mostowych a także poprzedzających je Workshopów poruszone zostało wiele znaczących kwestii dla zarówno projektantów a także wykonawców obiektów mostowych. Omówione zostały nie tylko zagadnienia diagnostyki, monitoringu i nowoczesnego projektowania konstrukcji czy użycia nowoczesnych materiałów, lecz  także architektury obiektów mostowych i wpływu powstawania tego typu obiektów na koncepcje urbanistyczne otaczających je miast.

 
Magazyn Mosty
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 grudnia 2013 08:18

Szukasz cennych informacji? Sprawdź czasopismo Mosty - dwumiesięcznik dla specjalistów z branży mostowej i znakomite źródło informacji dla projektantów, inwestorów oraz wykonawców. http://www.dlaspecjalistow.pl/strona-prenumerata-mos.html#fb-mosPoprawiony: czwartek, 05 grudnia 2013 08:32
 
Wrocławskie Dni Mostowe
Wpisany przez Maciej Brzóska   
czwartek, 18 października 2012 15:04
WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE - TRWAŁOŚĆ OBIEKTÓW MOSTOWYCH, 21-23.11.2012, Wrocław

W Polsce jest obecnie ponad 31 tys. drogowych obiektów mostowych i około 15 tys. mostów kolejowych, a dalsze są budowane. Istotnym problemem jest więc utrzymanie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej. Ważnym zagadnieniem jest również projektowanie i budowa nowych konstrukcji w taki sposób, by koszty ich utrzymania w założonym okresie eksploatacji były niskie. Dlatego kolejne Wrocławskie Dni Mostowe postanowiono poświęcić dyskusji na temat kierunków rozwoju polskiego mostownictwa oraz zagadnień rehabilitacji i utrzymania obiektów mostowych. Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej.

Celem, jaki przyświeca Organizatorom tegorocznego Seminarium, jest przybliżenie współczesnych rozwiązań projektowych, materiałowych i technologicznych budowy gwarantujących wymaganą trwałość oraz współczesnych trendów w obszarze utrzymania obiektów mostowych.

Na Seminarium będą poruszane następujące zagadnienia:

 • - projektowanie i budowa obiektów mostowych z uwzględnieniem aspektów trwałości;
 • - aktualne realizacje obiektów mostowych, drogowych i kolejowych;
 • - rozwiązania konstrukcyjne kształtowania współczesnych mostów drogowych i kolejowych;
 • - współczesne technologie budowy obiektów mostowych i ich wpływ na trwałość;
 • - zastosowanie nowych materiałów w mostownictwie, np. betony wysokowartościowe, kompozyty, nowe gatunki stali, szkło, itp.;
 • - monitoring, diagnostyka i rehabilitacja obiektów mostowych;
 • - nowatorskie metody napraw.

  Imprezą naukową towarzyszącą obradom Seminarium będzie WORKSHOP pod hasłem Preco+: Konstrukcje zespolone nowej generacji. W 2012 roku w ramach projektu Preco+ finansowanego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali EU i realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum w składzie: SSF Ingenieure, ArcelorMittal Belval&Differdange S.A., Politechnika Wrocławska, Université de Liége, Acciona S.A., Ramböll Sverige AB, Fosta, organizowane są seminaria dotyczące projektowania i realizacji konstrukcji zespolonych. Wykłady adresowane są do przedstawicieli firm wykonawczych specjalizujących się w inżynierii mostowej, biur projektów, instytucji rządowych i publicznych zarządzających drogami i autostradami oraz liniami kolejowymi.

  W ramach wykładów WORKSHOP (projekt Preco+) będą poruszane następujące tematy:

 • - podsumowanie projektu PreCo-Beam i rezultaty badań zespolenia typu "composite dowels";
 • - projektowanie konstrukcji zespolonych nowej generacji z uwzględnieniem wymagań EN;
 • - zasady konstruowania;
 • - przykłady realizacji;
 • - kierunki rozwoju konstrukcji zespolonych.

  Wykłady poprowadzą przedstawiciele biur projektowych, wytwórni stalowych oraz wykonawców konstrukcji, którzy przedstawią krajowe doświadczenia z projektowania i realizacji obiektów na przykładzie zrealizowanych ostatnio inwestycji, z uwzględnieniem specyfiki systemu „projektuj i buduj” oraz realizacji projektów zamiennych. Przedstawiciele instytucji zagranicznych przedstawią doświadczenia z innych krajów UE.

  Organizatorzy Seminarium:
  Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej
  Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
  pod patronatem:

  JM Rektora Politechniki Wrocławskiej
  prof. dr hab. inż. Tadeusza WIĘCKOWSKIEGO
  Przewodniczącego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  dr hab. inż. Eugeniusza HOTAŁY, prof. P.Wr.
  Przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
  prof. dr hab. inż. Kazimierza FURTAKA

  Uczestnictwo w wykładach WORKSHOP oraz obradach Seminarium należy zgłaszać, na kartach zgłoszeń, do dnia 22 października 2012 r., na adres:
  Biuro Seminarium Wrocławskich Dni Mostowych
  Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej
  Wybrzeże St.Wyspiańskiego 27, 50-370 WROCŁAW
  tel./fax +48 71 320 35 45
  lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  źródło: link

 • Poprawiony: czwartek, 18 października 2012 15:25
   
  Konferencja „Metody naprawy i zabezpieczeń betonowych obiektów mostowych”
  Wpisany przez Administrator   
  poniedziałek, 04 listopada 2013 18:24

  Sprawozdanie z konferencji „Metody naprawy i zabezpieczeń betonowych obiektów mostowych”

  W dniu 23 października 2013 r. w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów na temat „Metody napraw i zabezpieczeń betonowych obiektów mostowych” w ramach XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2013 w którym my jako Koło Naukowe Mostowców Politechniki Warszawskiej mieliśmy przyjemność uczestniczyć.

  Obrady otworzył Zastępca Kierownika Zakładu Mostów IBDiM w postaci Pani prof. dr hab. inż. Barbary Rymszy. W konferencji wzięli udział prelegenci z takich ośrodków jak: Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, GDDKiA, Politechnika Warszawska, IBDiM oraz przedstawiciele firm branżowych takich jak choćby Sika. Podczas konferencji swe wystąpienia zaprezentowali: prof. dr hab. inż. Jan Deja z krakowskiego AGH z referatem „Projekt nowych OST dla betonu konstrukcyjnego i nawierzchniowego”, dr inż. Krzysztof Germaniuk z IBDiM z referatem „Zabezpieczenie nowych, betonowych obiektów mostowych przed destrukcyjnym wpływem środowiska”, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj z Politechniki Poznańskiej z referatem „Ochrona katodowa betonowych obiektów mostowych”, prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej z referatem „Wybrane przykłady wzmocnień betonowych obiektów mostowych”, prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza, z IBDiM  z referatem „Obciążenie obiektów mostowych pojazdami ciężkimi” oraz przedstawiciel naszej uczelni tj. Politechniki Warszawskiej w osobie prof. dr hab. inż. Lecha Czarneckiego z referatem „Beton trawły według EN- PN 206, naprawiany i chroniony według PN- EN 1504.

  Tematyka wygłaszanych referatów była bardzo różna. Można było usłyszeć m.in. o metodach zabezpieczenia konstrukcji przed korozją elektrochemiczną , powodach przez które „maluje” się mosty, jak przebiegało wzmocnienie konstrukcji Hali Stulecia we Wrocławiu oraz jak rozwój chemii budowlanej wpływa na polepszanie trwałości obiektów inżynierskich.

  Po wygłoszeniu wszystkich referatów przyszła kolej na dyskusje poruszonych problemów, podczas której można było wymienić się swoimi przemyśleniami na temat wysłuchanych referatów. Nie zabrakło merytorycznych dyskusji, podczas których padało wiele pytań. Konferencję należy zaliczyć do udanych, gdyż była dobrą okazją do poszerzenia swojej wiedzy.

   
  Nowy Zadząd KNM
  poniedziałek, 16 stycznia 2012 10:21

  Niniejszym informujemy o zmianie Zarządu Koła Naukowego Mostowców działającego przy Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

  Skład nowego Zarządu:
  Maciej Brzóska - Przewodniczący
  Michał Michel - Zastępca przewodniczącego
  Marek Słoma - Skarbnik
  Karolina Kaczyńska - Sekretarz

  Jednocześnie Zarząd kadencji 2011 serdecznie dziękuje wszystkim za miłą i udaną współpracę :)

   
  «pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

  Strona 1 z 6