iedu.pl - Internetowa EDUkacja...
Witam! > Publikacje

Publikacje

1995
[1] Dzierżak M., Gajewski R.R., Zieliński S.A.S., Jankowska A., Witkowska Z. Computer aided multiply choice tests for computational and structural mechanics, In: Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995. 
[2] Gajewski R.R., Computer assisted teaching: from automatic testing to hypermedia techniques, Computer Methods in Civil Engineering, 1, pp. 73-86, 1995. 
[3] Gajewski R.R., Witkowski M., The usage of hypertext techniques in teaching of the finite element method, In: Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995. 
[4] Gajewski R.R., Zieliński S.A.S., Usage of LAN networks in computer aided multiply choice tests, In: I Polish Scientific Conference on Multimedia and Distance Education, Toruń, 1995. 

1996
1997
[5] Gajewski R.R, Grabowska A., AutoCAD and Pascal example courses in Distance Engineering Education mode delievery, 4th International Conference on Computer Aided Engineering Education, 1997. 
[6] Gajewski R.R., Network Learning and WWW: hardware, software and human barriers, 4th International Conference on Computer Aided Engineering Education, 1997. 
[7] Gajewski R.R., Dieterman H.A., Review of Interactive World Wide Web Courseware: Far Beyond Hypertext Techniques, Computer Methods in Civil Engineering, 3, pp. 129-142, 1997. 
[8] Gajewski R.R., Uczenie programowania i diagnozowanie osiągnięć w sieciach LAN i WAN, XIII Konferencja Informatyka w Szkole, 1997. 

1998
[9] Gajewski R.R., Techniki hypermedialne i nauczanie na odległość: Od wirtualnej szkoły do wirtualnego nauczyciela, XIV Konferencja Informatyka w Szkole, 1998. 
[10] Grabowska A., Suczyński M., Gajewski R.R., Internetowy Kurs Języka Turbo Pascal, XIV Konferencja Informatyka w Szkole, 1998. 

1999
[11] Gajewski R.R., Effective WWW-based Training: Towards Virtual Teacher, Computer Methods in Civil Engineering, No 4, pp. 71-82, 1999. 
[12] Gajewski R.R., Zintegrowane środowisko edukacyjne: przykładowy kurs języka HTML, XV Konferencja Informatyka w Szkole, 1999. 

2000
[13] Gajewski R.R., Wirtualny uniwersytet: w kierunku społeczeństwa edukacyjnego, Gospodarka, Rynek, Edukacja, 3 listopada 2000, ss. 43-47. 

2001
[14] Gajewski R.R., Wirtualny Uniwersytet: szansa dla społeczeństwa edukacyjnego XXI wieku?, Computer Methods in Civil Engineering, 2001, 4, pp. 87 98. 

2002
[15] Gajewski R.R., Challenges for Polish Universities in Continuing Education of Engineers and Managers, IV Konferencja Kształcenie Ustawiczne Inżynierów i Menedżerów Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Kształceniu Dorosłych, Kielce 27-29 października 2002. 
[16] Gajewski R.R., Computer Techniques in the Curriculum of Mechanics: Still Time for Changes!, 14th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, June 23-28, 2002, Blacksburg, VA. 
[17] Gajewski R.R., Restructuring Polish universities for XXI century, World Computer Congress 2002, TelE-Learning Stream, Montreal (August 25th to 29th). 

2003
[18] Gajewski R.R., Kierunek Learning Objects: w poszukiwaniu profesjonalnej i nieodpłatnej platformy edukacyjnej, III Konferencja i Warsztaty PW: Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia i praktyka, Warszawa, 5-7 czerwca 2003, publikacja na CD. 
[19] Gajewski R.R., Niegowski J., Pierwsze doświadczenia z wprowadzania systemu MOODLE do Edukacji na Odległość na kierunku budownictwo, SYMPOZJUM: Narzędzia Wspomagające Nauczanie na Odległość, Akademia Morska w Gdyni, 27-28 listopada 2003, publikacja na CD. 
[20] Gajewski R.R., O możliwości wykorzystania amerykańskich doświadczeń w dziedzinie e-learningu, e-Learning w Szkolnictwie Wyższym: Fakty i Prognozy, Konferencja Szkoleniowa, Bydgoszcz, 10-11 kwietnia 2003, publikacja na CD. 
[21] Gajewski R.R., Witkowski M., Mechanizmy i narzędzia wewnętrznego wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Kształcenie na Kierunku Budownictwo, ss. 91-97, Kielce-Cedzyna, 22-24 października 2003. 

2004
[22] Gajewski R.R., Miejsce technologii informacyjnej i informatyki w kształceniu inżynierów na kierunkach nieinformatycznych, 13-14 października 2004, Bydgoszcz, CD-ROM. 
[23] Gajewski R.R., Nieodpłatne oprogramowanie dla I-edukacji: stan obecny, próba podsumowania, Gdynia, 18-19 października 2004.
[24] Gajewski R.R., O stosowaniu Web-Castingu i streamingu w nauczaniu przedmiotów politechnicznych, IV Konferencja Wirtualny Uniwersytet, Warszawa, 4-5 czerwca 2004, CD-ROM. 
[25] Gajewski R.R., Wykorzystanie narzędzi do authoringu i streamingu w I-edukacji na uczelniach technicznych, IV Krajowa Konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne MISSI 2004, 16-17 września 2004, Szklarska Poręba, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, ss. 417-424, 2004. 
[26] Gajewski R.R., Wyzwania i pułapki edukacji informatycznej: pytania akademickie, XX Konferencja Informatyka w Szkole, Wrocław, 6-9 września 2004, ss. 115-119, 2004. 

2005
[27] Gajewski R.R., Czy i jak uczyć oprogramowania   narzędzia tworzenia animacji do symulacji oprogramowania i szkoleń, Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Katowice, 18 listopada 2004, ss. 191-203, Warszawa, 2005.
[28] Gajewski R.R., e-Learning in Polish universities of technology: challenges, problems and own experiences, 8th IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE 2005, 4-7 July 2005, Cape Town. 
[29] Gajewski R.R., e-Learning in Polish universities: between mission and commerce, IFIP I3E-2005, 26-28 October 2005, Poznań. 
[30] Gajewski R.R., Miejsce technologii informacyjnych i informatyki w kształceniu na kierunku budownictwo: w kierunku computer aided engineering, II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Kształcenie na Kierunku Budownictwo, Kielce-Cedzyna, 19-21 października 2005. 
[31] Gajewski R.R., Realizacja i rozliczanie godzin dydaktycznych w kształceniu na odległość, Nowe prawo - szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego, Materiały z ogólopolskiego seminarium, 22 września 2005, AGH, Warszawa, 24-31. 
[32] Gajewski R.R., Morozowski M., Multimedialny podręcznik programu InRoads, III Sympozjum Kształcenie na Odległość - Metody i Narzędzia, 17-18 października 2005, Gdynia. 
[33] Gajewski R.R., Narzędzia do I-edukacji „dla każdego”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa e-Learning: Wyzwanie dla Nowoczesnej Edukacji, 16-17 maja 2005, CD-ROM. 
[34] Gajewski R.R., Przykłady zastosowań multimediów w przedmiotach technologia informacyjna oraz algorytmika i programowanie, V Konferencja Politechniki Warszawskiej Uniwersytet Wirtualny: VU'2005, 2-4 czerwca 2005, Warszawa, CD-ROM. 
[35] Gajewski R.R., Wykorzystanie narzędzi autorskich do tworzenia szkoleń w I edukacji, Akademia On-Line, PUW, Bronisławów koło Łodzi, 13-15 maja 2004, Akademia on-line, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2005, ss. 243-248, 2005. 
[36] Gajewski R.R., O stylach uczenia się i I-edukacji, e-Mentor, 4(11), 28-35, 2005. 
[37] Grabowska A., Gajewski R.R., Narzędzia kształcenia na odległość i ich wykorzystanie na Wydziałach Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej, Akademia On-Line, Polski Uniwersytet Wirtualny, Bronisławów koło Łodzi, 13 15 maja 2004, Akademia on-line, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2005, ss. 263-270, 2005. 

2006
[38] Gajewski R.R., Wykłady online, e-Learning w kształceniu akademickim, Materiały z II ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 17 listopada 2005, AGH, Warszawa, 73-84, 
[39] Gajewski R.R., Multimedialne Obiekty Wiedzy: róbmy swoje - zamiast kolejnej dyskusji o…, e-Mentor, 2(14), 4-7, 2006. 
[40] Gajewski R.R., Simulations and Animations for CAD/CAE Software, Proceedings of 10th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design, May 3-5 2006, Nanjing, China. 1154-1157, 2006. 
[41] Gajewski R.R., Home-Made Streaming: Should it be Extremely Expensive?, eSTREAM Open European Conference on Streaming Technology in Education in Europe, Patras, 14-16 June 2006 (praca w druku). 
[42] Gajewski R.R., Animations and Simulations of Engineering Software: Towards Intelligent Tutoring Systems,13th EG-ICE Workshop: Intelligent Computing In Engineering And Architecture, 25-30 June 2006 Monte Verità, Ascona, Switzerland (praca w druku).
[43] Gajewski R.R., Co z tą I-edukacją?, e-Mentor, 3(15), 4-6, 2006. 
[44] Gajewski R.R., Technologie zdalnego nauczania, II Międzynarodowa Konferencja Akademia online, wrzesień 2006. 
[45] Gajewski R.R., Nowe technologie teleinformatyczne w edukacji politechnicznej, Jubileusz 70-lecia Profesorów Andrzeja Gomulińskiego, Marka Witkowskiego, Wojciecha Żółtowskiego, Warszawa, 18 października 2006, 39-48, 2006.
[46] Gajewski R.R., Projekt ElaStan: e samokształcenie potencjalnych telepracowników, III ogólnopolska konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Kraków, Listopad 2006. 

2007
[47] Gajewski R.R., Quo vadis I-edukacjo, e-Mentor, 3(20), 13-15, 2007.
[48] Gajewski R.R., Kryzys wizji i wizja kryzysu – rzecz o sztuce kolaboracji, e-Mentor, 5(22),34-36, 2007. 
[49] Gajewski R.R., , Węglarz A., Żmijewski K.H.,, Poly-Optimal Method of Designing Environmentally Friendly Buildings, Portugal SB07, Sustainable Construction, Materials and Practices, Challenge of the Industry for the New Millenium, wydawca IOS Press BV, 2007 (published by the IOS Press under the imprint of Delft University Press), 488-493, 2007. 
[50] Gajewski R.R., E-learning jako narzędzie samokształcenia potencjalnych telepracowników w ramach projektu ElaStan, Teoretyczno-metodyczne podstawy e-learningu w edukacji ustawicznej, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 219-228, 2007. 
[51] Gajewski R.R., Edukacja 2020, IV Sympozjum Kształcenie na Odległość - Metody i Narzędzia, 43-48, 2007. 

2008
[51] Gajewski R.R., Edukacja 2020, IV Sympozjum Kształcenie na Odległość - Metody i Narzędzia, 43-48, 2007. 

2008
[52] Gajewski R.R., Otwarte Zasoby Edukacyjne: kto się boi e-?, e-Mentor, 2008, 3, 35 40. 
[53] R. Robert Gajewski, Software animations – opportunity for self-learning in the workplace, 13th International ITA Workshop, Conference proceedings, 2008, 257-264. 
[54] R. Robert Gajewski, Changes in education and labour and their influence on society: 2020 perspective, 13th International ITA Workshop,Conference proceedings, 2008, 271-274.
[55] R. Robert Gajewski, Web 2.0 i multimedia w rapid e-learningu, Zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu, Nowe media w edukacji, 2008, 31-39 
[56] R. Robert Gajewski, Rapid e-learning w dydaktyce akademickiej, V Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 2008. 
[57] R. Robert Gajewski, Projekt ElaStan: otwarte zasoby edukacyjne w samokształceniu potencjalnych telepracowników, VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, 2008. 


2009-2015

[58] R. R. Gajewski, "E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju,? in E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2009, pp. 96-104.
[59] R. R. Gajewski, "Rozwój metodologii nauczania. Projekt ElaStan: otwarte zasoby edukacyjne w samokształceniu potencjalnych telepracowników,? in Postępy e-edukacji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009, pp. 38-47.
[60] R. R. Gajewski, "E-ducation: 2020 perspective," in Innovation in Learning Communities, Gdańsk, 2009, p. 132.
[61] R. R. Gajewski, "Rapid e-Learning tools in academic practice," in Innovation in Learning Communities, Gdańsk, 2009, p. 136.
[62] R. R. Gajewski, "Learning 2.0 - (r)ewolucja?," e-mentor, vol. 7, no. 5(32), 2009.
[63] R. R. Gajewski, "Screencastings: Towards Open Educational Resources," presented at the EUNIS 2010 Congress, Warsaw, 2010.
[64] R. R. Gajewski, "Multimedia i oprogramowanie społecznościowe w kształceniu inżynierów," Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, vol. 18, no. 2, pp. 61-65, 2010.
[65] R. R. Gajewski, T. Dubilis, and T. Warda, "Webcasting akademicki - przegląd narzędzi i zastosowań," in Nowoczesne Technologie w Dydaktyce, Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2011, pp. 130-136.
[66] R. R. Gajewski and E. Jarosińska, "Technology Enhanced Learning w edukacji inżynierów," in Koncepcje i praktyka e-edukacji, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2011, pp. 43-48.
[67] R. R. Gajewski and L. Własak, "Multimedia w edukacji inzynierskiej - studia przypadków," in Nowoczesne Technologie w Dydaktyce, Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2011, pp. 137-143.
[68] R. R. Gajewski, "Moodle a (r)ewolucja w polskim systemie edukacji," in Moodle - narzędziem edukacyjnym XXI wieku, Częstochowa: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, 2011, pp. 15-24.
[69] R. R. Gajewski, "Oprogramowanie społecznościowe i transmisje strumieniowe w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych," in Metodologia i ewaluacja e-learningu, Warszawa: wydawnictwa SGGW, 2011, pp. 40-48.
[70] R. R. Gajewski, "Multimedia and webcasting in engineering education: case studies," in Proceedings of COPEC World Congress, Santos, Brazil, 2011, vol. 5, pp. 272-276.
[71] R. R. Gajewski, "Webcasting akademicki: studium przypadku," in E-learning - narzędzia i praktyka, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2012, pp. 42-50.
[72] R. R. Gajewski, L. Własak, M. Jaczewski, T. Dubilis, and T. Warda, "Przekazy strumieniowe w kształceniu inżynierów," in Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2013.
[73] R. R. Gajewski, L. Własak, and M. Jaczewski, "IS (ICT) and CS in Civil Engineering Curricula: Case Study," in Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2013, p. pages 717-720.
[74] R. R. Gajewski, "Towards a new look at streaming media," in Proceedings of the 10 th IFIP World Conference on Computers in Education, Learning while we are connected, 2013, vol. Volume 2: practice papers, pp. 98-103.
[75] R. R. Gajewski, "Flipped classroom jako nowy paradygmat edukacji - wyniki badań satysfakcji studentów," in E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014.
[76] R. R. Gajewski and M. Jaczewski, "Flipped Computer Science Classes," in Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2014, pp. 795-802.
[77] R. R. Gajewski and M. Jaczewski, "Learning Skills, Digital Competencies and Flipped Class: Lessons Learned," presented at the 13th International Conference on e-Society 2015, Madeira, Portugal, 2015.
[78] R. R. Gajewski, "Flipped classroom: Can it motivate digital natives to learn?," in Proceedings of the IFIP TC3 Working Conference: A New Culture of Learning: Computing and Next Generations, 2015, pp. 389-390.