Prace zrealizowane:

 

1. Projekt organizacji wykonania prac wykończeniowych w galerii handlowej z analizą możliwości wykorzystania wybranych metod szeregowania zadań stosowanych w produkcji przemysłowej - praca magisterska,

 

2. Wybór technologii wykonania biurowego budynku wielokondygnacyjnego - praca magisterska,

 

3. Technologia i organizacja wykonania zbiornika żelbetowego - fermentatora na budowie biogazowni rolniczej - praca inżynierska

 

4. Dobór deskowań z zastosowaniem analizy wielokryterialnej dla wybranego obiektu budowlanego - praca inżynierska,

 

5. Projekt organizacji budowy obiektu biurowego - praca inżynierska,

 

6. Analiza doboru podwykonawcy kontraktu budowlanego przy zastosowaniu metody AHP - praca inżynierska,

 

7. Projekt technologii i organizacji wykonania budynku wielorodzinnego z usługami w parterze - praca inżynierska,

 

8. Projekt organizacji budowy dziesięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego podpiwniczonego - praca inżynierska,

 

9. Wielokryterialna analiza oceny doboru konstrukcji stropodachu na obiekcie pensjonatu - praca  magisterska,

 

10. Analiza ryzyka dla wybranego przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego - praca  magisterska,

 

11. Analiza modeli zapasów materiałów budowlanych na przykładzie wymiany okien w budynki Wydziały Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - praca  magisterska,

 

12. Ocena ryzyka w budowlanym przedsięwzięciu inwestycyjnym - praca  magisterska,

 

13. Projekt technologii i organizacji wykonania obiektu mieszkalnego wielorodzinnego - praca inżynierska,

 

14. Projekt technologii i organizacji wykonania obiektu mieszkalnego z garażem podziemnym - praca inżynierska,

 

15. Projekt organizacji budowy stanu surowego hali sportowej z zapleczem socjalnym zlokalizowanej w miejscowości strzegowo - praca inżynierska,

 

16. Projekt technologii i organizacji wykonania budynku wielokondygnacyjnego - praca inżynierska,

 

17. Projekt organizacji budowy stanu surowego zamkniętego centrum handlowego w miejscowości Władysławowo k/Ciechanowa - praca inżynierska,

 

18. Projekt technologii i organizacji budowy plombowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - praca inżynierska,

 

19. Technologia i organizacja robót podczas II etapu remontu elewacji oraz tarasu od strony "kampusu" budynku "G" Szkoły Głównej Handlowej - praca inżynierska,

 

20. Projekt organizacji budowy budynku mieszkalnego z uwzględnieniem przepływów pieniężnych - praca inżynierska,

 

21. Projekt organizacji wykonania robót wykończeniowych w obiekcie galerii handlowej przy zastosowaniu modelu przeglądu zupełnego szeregowania zadań - praca magisterska,

 

22. Analiza wielokryterialna doboru deskowań na podstawie obiektu - praca magisterska,

 

23. Ocena ryzyka w budowlanym przedsięwzięciu inwestycyjnym - praca magisterska,

 

24. Analiza wielokryterialna doboru pokrycia dachowego na budynku - praca magisterska,

 

25. Analiza wielokryterialne przedsięwzięcia budowlanego na przykładzie realizacji inwestycji "Bluszczańska 2" w Warszawie - praca magisterska,

 

26. Ocena ryzyka dla wybranego przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego - praca magisterska,

 

27. Projekt organizacji wykonania robót wykończeniowych w obiekcie biurowo - usługowym przy użyciu przeglądu zupełnego szeregowania zadań - praca magisterska,

 

28. Projekt organizacji robót remontowych głównej drogi miejskiej przy użyciu przeglądu zupełnego szeregowania zadań - praca magisterska,

 

29. Analiza wielokryterialna przedsięwzięcia budowlanego na przykładzie realizacji inwestycji "Bartycka 2" w Warszawie - praca magisterska,

 

30. Analiza kosztów wykonania Laboratorium WIL, PW zgodnie z wytycznymi "zielonego budownictwa" - praca magisterska,

 

31. Projekt technologii i organizacji budowy budynku użyteczności publicznej - praca inżynierska,

 

32. Analiza czynników ryzyka mających wpływ na terminowość i jakość wykonania inwestycji na przykładzie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych "DERBY 14 Etap II" - praca magisterska,

 

33. Analiza i ocena ryzyka wybranego przedsięwzięcia budowlanego - praca magisterska,

 

34. Analiza ryzyka dla wybranego przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: Budynek Centralnej Izby Ochrony Pracy Ul. Czerniakowska 16, Warszawa - praca magisterska,

 

35. Analiza i ocena ryzyka budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ulicy Bluszczańskiej w Warszawie na etapie realizacji - praca magisterska,

 

36. Analiza i ocena ryzyka na etapie planowania inwestycji na podstawie projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Kondratowicza w Warszawie - praca magisterska,

 

37. Technologia i organizacja wykonania obiekty mostowego - praca inżynierska,

 

38. Wielokryterialna analiza systemów suchej zabudowy - praca magisterska,

 

39. Program komputerowy do optymalizacji harmonogramów budowlanych - praca magisterska,

 

40. Projekt technologii i organizacji wykonania konstrukcji budynku biurowego przy ulicy Domaniewskiej 37C w Warszawie - praca inżynierska,

 

41. Projekt technologii i organizacji wykonania budynku wielorodzinnego - praca inżynierska,

 

42. Analiza wielokryterialna wyboru wykonawcy w świetle Ustawy o Zamówieniach Publicznych - praca magisterska,

 

43. Projekt organizacji budowy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku  - praca inżynierska,

 

44. Projekt technologii i organizacji wykonania stanu surowego zamkniętego budynku wielokondygnacyjnego - praca inżynierska,

 

45. Analiza wielokryterialana wybranego zakresu prac na budowie budynku biurowego - praca magisterska,

 

46. Ocena ryzyka wybranego przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego - praca magisterska,

 

47. Optymalizacja procesów zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem platformy zarządzania projektem względem tradycyjnej komunikacji (na przykładzie projektu Nimbus w Warszawie) - praca magisterska,

 

48. Analiza doboru realizacji dla wybranego przedsięwzięcia inwestycyjnego - praca inżynierska,

 

49. Projekt technologiczno - organizacyjny budowy kompleksu mieszkaniowego - praca inżynierska,

 

50. Ocena ryzyka w wybranym przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym - praca magisterska,

 

51. Projekt organizacji wykonania robót żelbetowych biurowca WOLA CENTER przy użyciu przeglądu zupełnego szeregowania zadań – praca magisterska,

 

52. Wielokryterialna analiza doboru wykonawców/podwykonawców procesu budowlanego – praca magisterska,

 

53. Analiza ryzyka dla wybranego przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego – praca magisterska,

 

54. Ocena funkcjonalności metodologii BIM na przykładzie wdrożenia do firmy projektowo – wykonawczej – praca magisterska,

 

55. Analiza ryzyka etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w systemie "projektuj i buduj" – praca magisterska,

 

56. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w formule "Projektuj i buduj" na przykładzie budowy obwodnicy Augustowa od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej nr 8 – praca inżynierska,

 

57. Projekt technologii i organizacji wykonania rozbudowy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – praca inżynierska,

 

58. Projekt technologii i organizacji budowy Centrum dystrybucyjno-logistycznego na przykładzie wybranego obiektu budowlanego – praca inżynierska,

 

59. Projekt organizacji budowy drogi ekspresowej S8 – praca inżynierska,

 

60. Analiza metod rozbiórki na przykładzie budynku usługowo-biurowego w Warszawie – praca magisterska,

 

61. Wpływ certyfikacji LEED New Construction na proces budowy, warunki techniczne i finansowe na budynki biurowe w Warszawie – praca magisterska,

 

62. Wielokryterialna analiza oceny doboru konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków mieszkalnych – praca magisterska,

 

63. Analiza parametrów jakościowej oceny ryzyka dla wybranego przedsięwzięcia inwestycyjnego – praca magisterska,

 

64. Szeregowanie zadań na podstawie wykończenia budynku biurowego przy zastosowaniu wspomagania komputerowego – praca magisterska,

 

65. Projekty hybrydowa jako nowy model PPP na przykładzie ITPOK Poznań – praca magisterska,

 

66. Projekt organizacji budowy wraz z określeniem strategii dostaw i magazynowania podstawowych materiałów budowlanych wykorzystywanych w toku realizacji - praca inżynierska,

 

67. Wybór opcji inwestycyjnej dla obiektu sportowo-rekreacyjnego z zastosowaniem metody NPV - praca magisterska,

 

68. Analiza organizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego przez dewelopera na przykładzie budowy budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Maszewskiej w Warszawie - praca inżynierska.

 

69. Porównanie metod analizy wielokryterialnej na przykładzie wyboru Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego - praca magisterska,

 

70. Dobór systemu zabudowy szklanej z zastosowaniem metod AHP i PROMETHEE - praca magisterska,

 

71. Projekt organizacji wykonania robót wykończeniowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy zastosowaniu wybranych modeli szeregowania zadań - praca magisterska,

 

72. Komputerowe wspomaganie organizacji i planowania produkcji konstrukcji stalowych w warsztatach i wytwórniach - praca inżynierska,

 

73. Optymalizacja strategii dostaw i magazynowania wybranych materiałów budowlanych na przykładzie realizacji budynku M osiedla "Artystyczny Żoliborz" w Warszawie - praca magisterska,

 

74. Analiza wybranych metod oceny wielokryterialnej wykorzystywanych w procesie decyzyjnym w budownictwie - praca magisterska,

 

75. Technology and organization of glass facade for dormitory building - praca inżynierska,

 

76. Projekt organizacji i technologii wzniesienia budynku warsztatowego z częścią socjalną - praca inżynierska,

 

77. Optymalizacja strategii dostaw i magazynowania materiałów budowlanych na przykładzie wybranego przedsięwzięcia budowlanego - praca magisterska,

 

78. Projekt technologii i organizacji budowy obiektu użyteczności publicznej na podstawie budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach - praca inżynierska,

 

79. Projekt technologii i organizacji obiektu budynku mieszkalnego w Warszawie ul. Bruzdowa 106 - praca inżynierska,

 

80. Projekt technologii i organizacji wykonania budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Białej Podlaskiej - praca inżynierska,

 

81. Aplikacja wspomagająca proces zarządzania ryzykiem w inwestycjach budowlanych - praca magisterska,

 

82. Optymalizacja harmonogramu robót remontowych zabytkowej Ochronki w Żyrardowie - praca magisterska,

 

83. Optymalizacja strategii dostaw i magazynowania materiałów budowlanych na przykładzie wybranego przedsięwzięcia budowlanego - praca magisterska,,

 

84. Zastosowanie analizy wielkokryterialnej w doborze materiału i technologii wykonania ścian w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - praca magisterska,

 

85. Projekt technologii i organizacji budowy sali koncertowej przy ulicy Rakowieckiej 21 w Warszawie - praca inżynierska,

 

86. Analiza ryzyka budowy zespołu budynków wielorodzinnych w Koszalinie - praca magisterska,

 

87. Dobór technologii i metody organizacji robót na przykładzie budowy osiedla domów jednorodzinnych w celu optymalizacji czasu pracy - praca inżynierska,

 

88. Projekt technologii i organizacji budowy stanu surowego budynku wielorodzinnego - praca inżynierska,

 

89. Projekt technologii i organizacji budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych FGH wraz z garażami podziemnymi w rejonie ulic Jaśminowej i Pory w Warszawie - praca inżynierska,

 

90. Design of technology and organisation of building works based on multi-storey residental building - praca inżynierska.

 

 

 

 

Aktualizacja: 05.03.2020r.