TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA

O Autorze

Dydaktyka

Programy

Publikacje

Dyplomy

Konsultacje

Dr hab. inż. Michał Krzemiński

Adiunkt w  Zespole Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie

 w Instytucie Inżynierii Budowlanej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 

 

Pełnione funkcje:

 

  • Kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym" realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - link do strony Studiów.

 

  • Menadżer dydaktyczny Studiów Podyplomowych "Zarządzanie w Budownictwie" realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - link do strony Studiów.

 

  • Członek komitetu organizacyjnego konferencji "XXVI R-S-P Seminar 2019 Theoretical Foundation of Civil Engineering".

 

 

Kontakt:

 

m.krzeminski@il.pw.edu.pl

 

 

Projekty oddawane w wersji elektronicznej:

 

tiobmk@gmail.com

 

 

Prowadzę wykłady i ćwiczenia zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia.

 

 

W tej zakładce znajdują się odsyłacze do programów mojego autorstwa:

 

  • program ZAPAS BUFOROWY jest programem wspomagającym podejmowanie decyzji w gospodarce materiałowej,

 

  • program SWWS jest programem symulacyjnego wyznaczania wielkości składowisk,

 

  • program AGSDiMMB jest programem służącym do wyznaczania strategii dostaw i magazynowania materiałów budowlanych przy zastosowaniu algorytmów genetycznych,

 

 

  • program KASS służy do szeregowania zadań.

W tej zakładce znaleźć można publikacje mojego autorstwa oraz współautorstwa. Publikacje zostały podzielone na lata. Poniższe linki przekierowują do katalogów, w których znajdują się listy publikacji z oznaczonego roku oraz poszczególne artykuły, które można pobrać  w formacie pdf.

 

Rok publikacji:

 

2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018

 

Rozprawa doktorska - link do streszczenia.

 

Prace inżynierskie:

 

Zgodnie ze Stanowiskiem nr 8/XLVIII/2015 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 grudnia 2015r. inżynierska praca dyplomowa powinna stanowić samodzielne opracowanie problemu, oparte na analizie i ocenie danych ze źródeł literaturowych.

 

Przykładowe tematy prac inżynierskich:

 

- Dobór metody organizacji pracy na przykładzie wybranego przedsięwzięcia budowlanego.

 

- Dobór technologii wykonania wybranych elementów obiektu budowlanego przy zastosowaniu analizy wielokryterialnej.

 

Prace magisterskie:

 

Zgodnie ze Stanowiskiem nr 8/XLVIII/2015 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 grudnia 2015r. magisterska praca dyplomowa powinna stanowić opracowanie na podstawie dostępnego piśmiennictwa, stanu wiedzy i techniki dotyczącej określonego problemu, wraz z samodzielnie przeprowadzoną analizą zakończoną odpowiednimi wnioskami.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 

- Optymalizacja harmonogramu robót dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego wykonywanego potokową metodą organizacji pracy.

 

- Optymalizacja strategii dostaw i magazynowania materiałów budowlanych na przykładzie wybranego przedsięwzięcia budowlanego.

 

Prace zrealizowane:

 

Na stronie można również znaleźć listę już zrealizowanych i obronionych prac dyplomowych. Lista tych prac może okazać się inspiracją dla przyszłych autorów. Chcąc obejrzeć listę kliknij tutaj.

 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim w R.A. 2018/2019:

 

05.04 - godz. 18:15-19:00

10.05 - godz. 18:15-19:00

24.05 - godz. 18:15-19:00

07.06 - godz. 18:15-19:00

28.06 - godz. 18:15-19:00

 

Dyplomanci - istnieje możliwość umówienia innego terminu drogą mailową.