Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego

Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego działa przy Zakładzie Budownictwa Ogólnego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Zrzesza studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w dziedzinie budownictwa ogólnego.


AKTUALNOŚCI


Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich "KONIK 2011"
(30.10.11)


Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na targi "KONIK", które odbędą się w dniach 12-13 października w godzinach 10-16 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.


Targi są cykliczną imprezą organizowaną przez Radę Kół Naukowych PW oraz Samorząd Studentów PW i mają charakter niekomercyjny. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem:
- Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Mazowiecki Kurator Oświaty
- Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Uroczyste rozpoczęcie Targów KONIK 2011 odbędzie się 12 października o godzinie 11.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Partnerami medialnymi wystawy są:
- Młody Technik
- Perspektywy
- Polska Agencja Prasowa
- Radio Kampus

Serdecznie zapraszamy na stronę: http://rkn.sspw.pl oraz na http://www.facebook.com/KonikPW


Międzykierunkowe Studia "Inżynieria Zróżnoważonego Rozwoje w Budownictwie"
(24.03.11)


Informujemy, że w dniu 23.03.2011r. Senat Politechniki Warszawskiej przyjął wniosek (bez głosu sprzeciwu) o uruchomieniu Międzykierunkowych Studiów "Inżynierii Zróżnoważonego Rozwoje w Budownictwie".


Walne Zebranie Członków i wybory do Zarządu Koła
(19.02.11)


24 lutego o godzinie 15:15 odbędzie się Walne Zebranie Członków KNBO.

Zostaną na nim podsumowane osiągnięcia minionego roku, przedstawione plany i pomysły na przyszłość, a także przeprowadzone zostaną wybory nowego Zarządu Koła.

Swoje kandydatury prosimy przesyłać na adres knbo@il.pw.edu.pl do 22.02 do godz. 23:59. W razie pytań kontaktujcie się z nami przez mail lub na Forum.


Zagraniczne projekty naukowe KNBO 2011
(26.01.11)

Już po raz kolejny KNBO wyrusza na zagraniczne wyprawy. (Relacja z Wyprawy Naukowej do Syrii w 2008 roku www.il.pw.edu.pl/~knbo/syria.php)

W tym roku chcemy zorganizować następujące wyprawy:
1)druga połowa sierpnia - UKRAINA
2)druga połowa września - SYRIA
3)październik (pewnie druga połowa:)) - TURKMENISTAN

Tematyka wszystkich projektów będzie związana z rewitalizacją obiektów zabytkowych.

Garść informacji wspólnych dla wszystkich wyjazdów.

Wszystkie projekty składają się z trzech "etapów": przygotowania do wyjazdu, wyjazd i opracowanie zdobytych materiałów 1. Przygotowania do wyjazdu - wszelkie sprawy logistyczne (organizacja transportu, noclegów i innych atrakcji oraz szukanie sponsorów i możliwości zdobycia dofinansowania) jak i przygotowanie merytoryczne (będziemy musieli przygotować się, aby nie okazało się na miejscu, że dwa dni poświęcimy na studiowanie instrukcji do total station). Ten etap należy jak najszybciej rozpocząć. 2. Wyjazd - ok. 2 tygodniowe wyjazdy dla 6-8 osób. Koszty - chcielibyśmy jak największą część kosztów pokryć wszelkiego rodzaju dofinansowaniami i sponsoringiem (patrz pkt. 1), ale generalnie to czego nam się nie uda zebrać dokładamy z własnej kieszeni. 3. Opracowanie wyników - ten etap jest indywidualny dla każdego projektu - zależy od tego jakie dokładnie cele będziemy mieli postawione przed wyjazdem.

Więcej szczegółów:

UKRAINA

Termin: druga połowa sierpnia 2011
Lokalizacja: Kercz, Krym
Przedmiot projektu: Obiekty murowe w Kerczu
Zadania:
- Opracowanie metod konserwacji elementów murowych
- Przeprowadzenie podstawowych prac konserwatorskich (przemurowanie fragmentów murów, hydrofobizacja, zabezpieczenie koron murów itd.)
- Przerysowywanie rysunków do AutoCADa (rysunki będą tworzone przez jakiś inny zespół)
Koszty: Nie uwzględniając żadnych dofinansowań można szacować koszt wyjazdu na ok. 2 tys. zł/os.

SYRIA
Termin: druga połowa września 2011
Lokalizacja: Palmyra, Tadmur
Przedmiot projektu: Wczesnochrześcijańska bazylika
Zadania:
- Inwentaryzacja ruin bazyliki za pomocą total station
Koszty: Nie uwzględniając żadnych dofinansowań można szacować koszt wyjazdu na ok. 3 tys. zł/os. Na ten projekt mamy już przyznany grant rektorski.
Uczestnicy: Pierwszeństwo do uczestnictwa w tym wyjeździe mają osoby, które brały udział w przygotowaniach do wyprawy w 2010 roku (która nie doszła do skutku z przyczyn od nas niezależnych).

TURKMENISTAN
Termin: październik 2011
Lokalizacja: Abivard
Przedmiot projektu: Ruiny miasta zrujnowanego najprawdopodobniej na przełomie XI i XII wieku
Zadania:
- Inwentaryzacja ruin miasta (największą gratką jest fakt, że będziemy pierwszymi ludźmi, którzy będą badać to miasto!)
Koszty: Nie uwzględniając żadnych dofinansowań można szacować koszt wyjazdu na ok. 3,5 - 4 tys. zł/os.
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt zemną (k.wasilewski@il.pw.edu.pl lub 692 542 426 lub pokój 234B jestem prawie na każdej przerwie).
Zapraszam także na krótkie spotkanie w piątek (28.01.2011) o godzinie 11 na Wydziale. Zbiórka pod siedzibą KNBO 234B.


archiwum wiadomości